DruštvoNaslovna

Pančevo pomaže građanima da uvedu gas u domaćinstvo

Pančevo je prvi grad u Srbiji koji je planirao i odvojio sredstva za pomoć građanima za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu.

Ova akcija sprovodi se od 2016. godine, kao kratkoročna mera iz Programa budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kako bi se smanjio broj domaćinstava koja za grejanje kao energent koriste ugalj, drvo ili tečna goriva. Na taj način doprineće se čistijem vazduhu u Pančevu tokom zime.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva kaže da je izgradnja kvalitetne životne sredine, odnosno unapređenje kvaliteta života svih građana kao i buđenje društveno ekološke svesti jedan od osnovnih i strateških ciljeva koje grad Pančevo realizuje prethodnih godina.

Sufinansiranje individualnog gasnog priključka je jedna od kratkoročnih mera koja je predviđena Planom kvaliteta vazduha koji je grad Pančevo donela po osnovu zakona o zaštiti vazduha. Pančevo je prva lokalna samouprava koja je i sprovela ovu meru a to je sufinansiranje gasnog priključka, izjavio je gradonačelnik Stevanović.

Katarina Banjai, članica gradskog veća za ekologiju i održivi razvoj kaže da je do sada obezbeđivanje gasnog priključka uz podršku Grada iskoristilo 201 domaćinstvo.

U zimskom periodu pojavljuju se povećane koncentracije suspendovanih materija. Zbog tog problema Grad Pančevo otpočeo je subvencionisanje gasnih priključaka kako bi pomogli i motivisali građane da koriste gas kao čisti energent. 2016. godine je za ovu namenu ostavljeno 2.000.000 dinara, 2017. godine takođe 2 miliona, 2018. godine 3.600.000 dinara i 2019. godine 5.500.000 dinara, podsetila je Banjai.

Pančevo i ove godine refundira građanima sredstva za uvođenje gasa

JP „Srbijagas“ je 2018. godine otpočela gasifikaciju pojedinih delova Pančeva. Zbog toga je budžetom za ovu godinu takođe obezbeđen novac za sufinansiranje priključka na gas.

Time će se omogućiti građanima tih delova grada prelazak na korišćenje gasa kao energenta. Ovo je mera koja mora da se sprovodi u kontinuitetu kako bi se osetilo poboljšanje i pozitivni efekti na kvalitet života građana, jer još uvek je veći broj domaćinstava koja koriste čvrsto gorivo u odnosu na gas, koji je čistiji energent, rekla je Katarina Banjai.

Svi građani ispred čijih kuća postoji gasna infrastruktura mogu da se prijave za priključenje na gasnu mrežu. Javni poziv za sufinansiranje troškova tipskog kućnog gasnog priključka za 2020. godinu je raspisan. Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno 4 miliona dinara.

Grad Pančevo će refundirati građanima deo sredstava utrošenih za uvođenje gasa u domaćinstva, u iznosu od 30.000 dinara.

Na javni poziv se mogu prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata, sa teritorije MZ Gornji Grad, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, Tesle, dela Mise, dela Koteža, i dela teritorije MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”. Oni bi takođe trebalo da imaju potpisan Ugovor o priključenju objekta korisnika sistema na distributivnu gasnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2020. godine i da su uplatili sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka.

Šta je potrebno podneti od dokumentacije za refundiranje sredstava

Popunjen Zahtev za refundiranje dela sredstava utrošenih na kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka (obrazac traženog Zahteva se može preuzeti na sajtu Grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo),
Kopija Ugovora sa JP “Srbijagas”,
Kopija fakture izdate od strane JP “Srbijagas”,
Kopija priznanice kojom se dokazuje uplata za kupovinu tipskog kućnog gasnog priključka,
Kopija ili očitana lična karta podnosioca,
Kopija platne kartice za tekući račun.

Navedenu dokumentaciju je potrebno podneti preko Uslužnog centra grada Pančeva, u Gradskoj upravi grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo, Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Refundiranje sredstava zainteresovanim građanima, od strane grada Pančeva, vršiće se do utroška sredstava namenjenih za ovu svrhu, prema redosledu podnetih zahteva, a najkasnije do 1. decembra 2020. godine.

Kontakt: Biljana Đordan, telefon: 013/308-826
e-mail: biljana.djordan@pancevo.rs