DruštvoNaslovna

Pančevo: Na evidenciji nezaposlenih i dalje su najbrojniji građani sa nižim stepenom kvalifikacije

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Pančevu obuhvata teritoriju grada Pančeva i opština Kovin, Kovačica, Alibunar i Opovo.

Na evidenciji ove službe su nezaposlena lica koja aktivno traže posao. Prema njihovim podacima na dan 31. mart 2021. godine, na teritoriji Kovina, Kovačice, Alibunara, Opova i Pančeva nezaposleno je 13.898 lica. Na teritoriji samog grada Pančeva nezaposleno je 6.868 lica, na teritoriji Alibunara 1.788 lica, na teritoriji Kovačice 2.482 lica, na teritoriji Opova 779 i na teritoriji Kovina 1.981 lice.

Broj nezaposlenih na evidenciji se iz godine u godinu smanjuje, ali su i dalje najbrojnije osobe sa nižim stepenom kvalifikacije.

Jelena Šinik, direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pančevu kaže da su i dalje deficitarna zanimanja iz oblasti prosvete, pre svega nedostaju profesor matematike, fizike i nemačkog jezika, zatim diplomirani farmaceuti, diplomirani informatičari, kao i diplomirani veterinar.

Suficitarna zanimanja su nekvalifikovani radnici, ekonomski tehničar, hemijsko-tehnološki tehničar, hemijski tehničar, prehrambeni tehničar, prodavac, maturant gimnazije, poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, građevinski tehničar, knjigovođa i diplomirani pravnik, kaže Jelena Šinik.

Kako bi se smanjio broj nezaposlenih na evidenciji svake godine organizuju se obuke za prekvalifikaciju određenog broja lica.

Obuke koje su planirane za ovu godinu su za gerontodomaćice, šivače i obuka za administrativnog sekretara IT za OSI. Predlog obuka je rađen na osnovu potreba tržišta rada, kaže Jelena Šinik.

 

Jelena Šinik, filijala NSZ Pančevo

 

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva i konkursa u cilju realizacije mera aktivne politike zapošljavanja.

Ovim konkursima će biti pružena direktna finansijska podrška poslodavcima i nezaposlenim licima, a njima će biti rešeno pitanje zaposlenja zka više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je blizu šest milijardi, od čega će 550 miliona biti izdvojeno za osobe sa invaliditetom. Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica. U teže zapošljive kategorije lica spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja, kaže Jelena Šinik.

Većina javnih poziva i konkursa biće otvorena do 30. novembra. Rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom je 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja.

Svi naši zainteresovani klijenti, kako nezaposlena lica tako i poslodavci za više informacija oko ovih konkursa mogu da se obrate putem telefona ili mejlom. Shodno epidemiološkoj situaciji najbolje je kontakt uspostaviti telefonom ili mejlom, a svakako se nakon toga može dogovoriti sa kolegama oko dolaska u filijalu, zaključuje Jelena Šinik.

Kontakt:

Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Pančevo, centrala 013/306-800
Dodatno obrazovanje i obuke (stručna praksa, program pripravnika, obuke) – Jasmina Stevanović 013/306-833 Jasmina.Stevanovic@nsz.gov.rs , Stojan Jovanović 013/306-832 Stojan.Jovanovic6@nsz.gov.rs
Razvoj preduzetništva i programi zapošljavanja – Peđa Levnajić 013/306-840 Pedja.Levnajic@nsz.gov.rs , Vanja Milićević 013/306-836 Vanja.Milicevic@nsz.govr.rs
Javni radovi – Marija Stojilković 013/306-837 Marija.Stojiljkovic@nsz.gov.rs
Programi koji se odnose na osobe sa invaliditetom – Zorica Maksimović, 013/306-806 Zorica.Maksimovic@nsz.gov.rs