DruštvoNaslovna

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 konkursa u cilju smanjenja nezaposlenosti

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva i konkursa u cilju realizacije mera aktivne politike zapošljavanja.

Ovim konkursima će biti pružena direktna finansijska podrška poslodavcima i nezaposlenim licima, a njima će biti rešeno pitanje zaposlenja zka više od 18.000 nezaposlenih lica. Za ove namene opredeljeno je blizu šest milijardi, od čega će 550 miliona biti izdvojeno za osobe sa invaliditetom.

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica. U teže zapošljive kategorije lica spadaju: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

Većina javnih poziva i konkursa biće otvorena do 30. novembra. Rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom je 31. decembar. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 17. maja, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja.

Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje, prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Sve informacije dostupne su u svakoj organizacionoj jedinici i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs.

Comments (1)

  1. […] služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva i konkursa u cilju realizacije mera aktivne politike […]

Comments are closed.