DruštvoNaslovna

Obilazak Tehničke škole „23. maj” Pančevo

Mr Tatjana Božić, članica Gradskog veća grada Pančeva, zadužena za obrazovanje, posetila je Tehničku školu „23. maj” povodom radova koji su urađeni i razgovarala sa direktorkom škole Jasnom Milićev, kako bi Grad sagledao potrebe škola i u skladu sa tim da se planiraju sredstva za narednu budžetsku godinu.

Tehnička škola „23. maj” Pančevo broji oko 900 učenika. Škola obrazuje mladi kadar u četiri područja rada: građevinske struke, prehrambene struke, uslužne delatnosti i u oblasti hemije, nemetala i grafičarstva.

U cilju postizanja energetske efikasnosti nabavljena su kompletno novo led-osvetljenje panelima i led-sijalicama. Popravljena je vodovodna instalacija u dve laboratorije i betonska ograda škole. Za potrebe nastave fizičkog vaspitanja nabavljene su nove lopte i oprema za nastavnike fizičkog vaspitanja, dok je učionica za frizere dobila na poklon još jednu šamponjeru, kao i drugi sitan inventar, koji su obezbedile profesorke frizeri i direktor škole.

 

 

Nabavljen je materijal za zamenu frontova ormarića u hodniku ka zbornici i u zbornici škole. Obnavljanjem ugovora sa internet-provajderom nabavljeni su novi tablet-računari za potrebe nastavnika u redovnoj nastavi.

Kontinuirano se radi na unapređenju prostorno-tehničkih uslova za rad, pa se i sada tokom letnjih meseci obavljaju radovi na opravci dotrajalih prozora, vrata i unutrašnjih instalacija.

Pored sredstava koji mesečno dobija iz budžeta Grada, Tehnička škola „23. maj” nastojaće da učestvuje i na konkursima.

Ostaje da se reši prokišnjavanje krova na delu zgrade iznad fiskulturne sale zbog čega je ugrožen parket u istoj, ali i sprave koje se nalaze u samoj sali i spravarnici pored, kao i rešavanje polica, odnosno ormara za skladištenje opasnog hemijskog materijala.