NaslovnaSport

Stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja u Pančevu

U prostorijama Sportskog saveza Pančevo 21. oktobra održan je seminar za nastavnike fizičkog vaspitanja pod nazivom „Planiranje i realizacija sadržaja zdravstvenog vaspitanja u nastavi fizičkog vaspitanja“.

Seminar je organizovan od strane Saveza za školski sport Vojvodine i Saveza za školski sport Pančeva. Predavači su bili Goran Petrović, magistar nauka fizičke kulture i doktor medicinskih nauka Duško Spasovski. Prisutne su pozdravili predsednik Saveza za školski sport Vojvodine, Branislav Tešić i predsednik Saveza za školski sport Pančeva Dušan Lukić.

Opšti ciljevi ovog seminara su unapređivanje kompetencija nastavnika u planiranju i primeni zdravstvenih programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja, upoznavanje nastavnika sa novim planom i programom fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, prepoznavanje najčešćih posturalnih poremećaja, poremećaja rasta i razvoja u školskom uzrastu, detektovanje specifičnosti nastavnih sadržaja za učenike sa posturalnim poremećajima u cilju njihovog otklanjanja, kreiranje plana i programa fizičke aktivnosti – vežbi za potrebe prevencije i korekcije.

Izvor: Savez za školski sport Pančevo