Društvo

JKP „Higijena“: U Pančevu postavljene „kućice“ za privremeno skladištenje ambalaže

PANČEVO – Četiri natkrivena, metalna i mrežasta prostora pod ključem, takozvane kućice, za privremeno skladištenje ambalaže postavljene su u različitim delovima Pančeva, kao deo aktivnosti projekta „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“.

Cilj Projekta je da se iz generisanog kućnog otpada na teritoriji grada Pančeva izdvajaju frakcije ambalažnog otpada kao sekudarne sirovine koje se upućuju u reciklažu. To će se odvijati pomoću kontrolisanog sakupljanja dela „mokrog“, mešovitog otpada koji se odlaže na deponiji, koji se meri putem vaga na autosmećaru i čipova na kantama, i dela „suvog“, ambalažnog otpada koji će iz domaćinstava preuzimati angažovani sakupljači i isti sakupljati u postavljene „kućice“ (prema modelu primenjenom u Japanu, u saradnji sa partnerima iz Japana, a u skladu sa pravednom zelenom tranzicijom, odnosno zapošljavanjem osetljivih kategorija stanovnika na „zelenim“ radnim mestima, tj. u oblasti reciklažne industrije).

 

 

Realizovanu nabavku posuda – kanti za „mokri“, kućni otpad koje domaćinstva iz predviđenih zona grada trenutno nemaju pratilo je postavljanje „kućica“ za „suvi“, ambalažni otpad da bi građani mogli da razvrstavaju otpad na izvoru nastanka, u svojim domaćinstvima.

Kako je saopšteno iz JKP „Higijena“ Pančevo u pitanju su lokacije: u naselju Strelište (na uglu ulica Joakima Vujića i Stevana Sremca), u Zelengori (ulica Maksima Gorkog), na Kotežu II (ugao ulica Ive Kurjačkog i Vojvođanski bulevar) i kod starog mlina, u Gornjem gradu. Neformalni sakupljači, među kojima su brojne žene i mladi, biće radno angažovani da, preko svojih predstavnika, organizovani u radne grupe, iz domaćinstava preuzimaju ambalažu, odnose je do kućica i predaju JKP-u „Higijena“ za novac, a u „Higijeni“, putem realizaćje projekata u oblasti reciklaže, otvara se mogućnost za radno angažovanje, odnosno zapošljavanje po projektu lica koja do tada nisu imala posao (do sada četrnaest osoba u JKP-u).

 

 

Posredstvom prethodnih projekata – Primarna separacija otpada u četiri regiona, koji se realizuje u Pančevu kao jednom od četiri regiona upravljanja otpadom u Srbiji: Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot, gde se organizuje izdvajanje ambalažnog otpada na mestu nastanka odnosno u domaćinstvima, u okviru programa za donatorska sredstva IPA 2017 – Instrumenti za pretpristupnu pomoć Evropske komisije i EISP2, podržanog od strane Vlade Švedske, i pilotiranog projekta pod pokroviteljstvom UNDP-a – Kompostiranje u kućnim dvorištima kao deo primarne separacije sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada u centru grada Pančeva, ovaj projekat predstavlja nastavak sprovođenja istovetnog sistema upravljanja otpadom u Pančevu. Narednim projektima uvodiće se preostali gradski delovi da bi se obuhvatila čitava teritorija grada Pančeva.

 

 

Na osnovu izmerenih kilograma preuzete ambalaže izračunaće se kolike su uštede u materijalima i energiji na osnovu primene reciklaže, kao i smanjenje emisije GHG (gasova sa efektom staklene bašte), što je doprinos smanjenju ugljeničkog otiska, tj. dekarbonizaciji u Srbiji.
Realizaciju projekta „Uvođenje sistema primarne separacije ambalažnog otpada iz komunalnog otpada na teritoriji grada Pančeva“ podržao je UNDP Srbija kroz projekat „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“ koji finansira Vlada Japana, a sprovodi UNDP Srbija u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije.

Izvor: JKP „Higijena“ Pančevo