InformacijeNaslovna

Pokrajina sufinansira bračnim parovima pokušaje veštačke oplodnje

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva obaveštava porodice sa najmanje jednim detetom i koje imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, da je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova objavio oglas za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2019. godini za decu i porodicu.

U pitanju su sredstva za realizaciju Pokrajinske skupštinske odluke o pravu na sufinansiranje troškova za biomedicinski potpomognuto oplođenje za drugo, treće i svako naredno dete.

Uvid u oglas može se ostvariti i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Pančeva www.pancevo.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/452-371 i 021/452-339 kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs