InformacijeNaslovna

Pančevo: Regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola

Od 1. februara ove godine Grad Pančevo će regresirati troškove prevoza i za učenike koji pohađaju srednje škole na teritoriji Južnog Banata, a prema kojima putnike ne prevozi JKP ATP Pančevo.

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva povodom realizacije prava na regresiranje troškova prevoza učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada ili opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima Javno komunalno preduzeće za prevoz putnika „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije prema Odluci o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva, obaveštava učenike/roditelje, da mogu da podnesu zahtev za regresiranje prevoza.

Počev od 1. februara 2019. godine zainteresovani učenici, odnosno roditelji maloletnih učenika koji redovno pohađaju srednje škole na teritoriji drugog grada ili opštine Južnobanatskog upravnog okruga, a prema kojima JKP „Autotransport-Pančevo“ Pančevo nema redovne dnevne linije mogu da podnesu zahtev za regresiranje troškova prevoza u Gradskom uslužnom centru grada Pančeva, u kancelariji broj 21, shodno Javnom pozivu za ostvarivanje ovog prava, objavljenom u nedeljnom listu „Pančevac“ i na sajtu grada Pančeva http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu grada Pančeva http://www.pancevo.rs/dokumenta/socijalna-zastita/ ili u Gradskom uslužnom centru.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 013-308-871, a lice zaduženo za kontakt je Dragana Dačić u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva