NaslovnaZanimljivosti

Subotica: organizovano prebrojavanje jedne od najugroženijih biljnih vrsta u Srbiji

Četvrtu godinu za redom zaposleni u JP „Palić Ludoš“ zajedno sa volonterima organizuju akciju prebrojavanja šafranike (Bulbocodium versicolor) jedne od najugrošenijih biljnih vrsta u Srbiji.

Ova prelepa biljka koja svakoga mami svojim izgledom može da se pronađe samo u u zaštićenom delu Subotičko-horgoške peščare. Subotička lepotica-šafranjika malo podseća i na orhideju raste na severu Srbije i jugu Mađarske.

 

 

Šafranjika je jedna od najlepših, ali i najugroženijih zaštićenih biljnih vrsta u Srbiji. Raste samo na severu Srbije i u Mađarskoj, dok u Italiji i Rumuniji su se pojavile određene varijete ovog predivnog cveta.

Cveta u periodu od februara do marta a boja varira od tamno ljubičaste do bledo ljubičaste, a ponegde se mogu videti i beli primerci.

U prvoj polovini marta cveta, a pik brojanja određujemo na osnovu kvadrata koji je postavljen na lokalitetu Krčevine. To je kvadrat 4*4 metra i na njemu se obavlja svake godine brojanje vrste. Kada odredimo da je u piku cvetanja, prošle godine je bilo više od 120 biljaka, dok je ove godine nešto manje zbog klimatskih promena. Pošto je šafranjika lepa i izuzetna ljudi su je uzimali za bašte, ali to je zabranjeno jer je u pitanju strogo zaštiće vrsta, objašnjava Milan Vukotić iz JP „Palić Ludoš“.

 

 

Ova aktivnost je samo deo jednog šireg projekta praćenja stanja – monitoringa – taksona, koji upravljač realizuje od 2003. godine sa nadležnim Zavodom za zaštitu prirode, a sa apsolutnim brojanjem se započelo 2015. godine, navodi se na sajtu JP „Palić Ludoš“.

Šafranjika je jedna od najugroženijih biljaka u Srbiji, na rubu trajnog iščezavanja.

Glavni činilac ugroženosti je direktno uništavanje (preoravanje) staništa, koje se i desilo na velikom delu Subotičke peščare, davne 2002. godine.Tadašnji pokušaj proširenja obradivih površina je prouzrokovao fragmentaciju iskonskih staništa ove vrste i doveo je na rub opstanka“, kažu u nadležnom preduzeću.

 

 

Prebrojavanje je rađeno pet dana, rezultati se obrađuju – konačnu sliku o stanju ovog taksona nadležni će imati za pet godina. U nadležnom preduzeću ističu da se zahvaljuju na pomoći na terenu u brojanju jedinki, pokrajinskoj inspektorki za zaštitu životne sredine – Zlati Pavlović, brojnim članovima Planinarskog kluba „Spartak“ iz Subotice – posebno Zoranu Vukmanovu, članovima Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“, članovima „Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület“ iz Mađarske, predstavnicima Nacionalnog parka „Kiškunšag“ iz Mađarske i bivšoj koleginici Vesni Vider, koja je od samog početka učestvovala u ovom projektu.

 

Šafranjika (foto Mikes Bence)

 

Prošle godine izbrojano je oko 120.000 jedinki šafranjike. Pored Srbije, brojanje šafranjike se organizuje i u Mađarskoj.

Prelepa biljka koja mami sve posetioce Subotičko-horgoške da je uberu najviše strada od: eutrofizacije i ubrzane sukcesije ekosistema, neadekvatnog upravljanja staništem, uzoravanje zbog čega dolazi do koje dovodi do fragmentacije staništa, zatim nekontrolisane ispaše i uništavanjem i direktnim vađenje i odnošenjem jedinki.

 

 

Šafranjika je višegodišnja zeljasta biljka, visoka 8-15 cm. Ima krtolastu lukovicu sa kožastom tunikom i dva do tri lista, koji su linearno lancetasti, goli i javljaju se u proleće za vreme cvetanja (februar – mart). Cvetovi su ružičasti ili ljubičasti, retko beli. Veoma liči na srodnog mrazovca, koji je zastupljen na istom staništu, ali cveta u jesen.

Nizijska forma šafranjike je endemit Panonske nizije. Vrsta je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

foto: JP „Palić Ludaš“