DruštvoNaslovna

Kovačica: predstavljen projekat “Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”

U sali Skupštine opštine Kovačica, danas, 26. novembra održana je medijska prezentacija projekta “Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”, koji sprovode Opštine Kovačica i Kovin u okviru programa Exchange 5.

Program Exchange 5 sprovode Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU u Ministarstvu finansija, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner. S obzirom na teme i sadržinu Programa, veoma značajnu ulogu imaju i Sektor za imovinsko-pravne poslove i Sektor budžeta u Ministarstvu finansija i druge resorno nadležne nacionalne institucije, Ministarstvo za evropske integracije, kao i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Suštinski korisnici Programa jesu lokalne samouprave u Srbiji, odnosno lokalna administracija i šira lokalna zajednica, civilno društvo i privreda.

Konferenciju je otvorio Daniel Magdu, rukovodilac odeljenja za investicije i lokalni ekonomski razvoj u Opština Kovačica. Daniel Magdu je predstavio osobenosti savremenog upravljanja javnom imovinom u cilju lokalnog razvoja u Opštini Kovačica, kao deo ekonomskog razvoja društva i evropskih integracija.

Magdu je istakao da opština Kovačica implementacijom ovog projekta ispunjava svoje zakonske obaveze koje proističu iz Zakona o javnoj svojini (2011). Ovaj zakon podrazumevauspostavljanje uređenog sistema upravljanja javnom imovinom kao i obavezu jedinica lokalne samouprave da vode jedinstvenu bazu nepokretnosti u javnoj svojini, da istu redovno ažuriraju i dostavljaju ažurirane podatke Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije.

Projekat u tom smislu pruža podršku opštinama Kovačica i Kovin u stvaranju preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj kroz efikasnije upravljanje imovinom na lokalnom nivou, što je od velikog značaja za obe opštine.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti obe opštine će biti u mogućnosti da uspostave uređen, transparentan, odgovoran i efikasan lokalni sistem upravljanja javnom imovinom. Nakon ovog projekta biće uspostavljena osnovna evidencija za nekretnine, za određeni broj prioritetnih nekretnina će se utvrditi njihove vrednosti, a podaci o imovini u vlasništvu/korišćenju od strane opština biće podneseni u centralnu bazu podataka kojom upravlja Republička direkcija za imovinu.

Na medijskoj prezentaciji govorila je i Slađana Ćirikovački, savetnica za poslove lokalno ekonomskog razvoja u Opštini Kovin. Ćirikovački je istakla da, pored konkretne dobrobiti od realizacije ovog projekta u vidu postizanja kapaciteta naših lokalnih samouprava u oblasti upravljanja javnom svojinom, kako u organizacionom, normativnom, tehničkom tako i u kadrovskom smislu, ovaj projekat je značajan jer razvija i međuopštinsku projektnu saradnju predstavlja jedan od mehanizama unapređenja lokalnog razvoja obe opštine.

Projekat „Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom“ vredan 146.208,57 evra finansira EU (IPA 2014), a kofinansira Republika Srbija u okviru Grant šeme ProgramaExchange 5, ima za cilj da unapredi upravljanje imovinom u opštinama Kovačica i Kovin.

Opšti cilj projekta je doprinos ruralnom razvoju u Kovinu i Kovačici kroz stvaranje efikasnog sistema upravljanja javnom imovinom. Kroz specifične ciljeve projekat će povećati kapacitet opština u Kovačici i Kovinu za integralno upravljanje javnom imovinom, razviti efikasan i transparentan sistem prikupljanja podataka i procese u skladu sa zakonskim zahtevima za upravljanje svojinom i podržati razvoj novih poslovnih modela i investicionih projekata za korišćenje svojine kroz upravljanje portfoliom javne svojine.

Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.