NajaveNaslovna

Ivanovo: Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika 21. februara

Manifestacija Međunarodni dan maternjeg jezika održaće se 21. februara u Domu kulture u Ivanovu, sa početkom u 12 časova.

Evroregionalni centar za zazvoj društva u multietničkim sredinama „In medias res“ iz Pančeva kroz svoje aktivnosti, u sredini koja je tradicionalno višenacionalna, promoviše i podstiče, između ostalog, i očuvanje jezika i pisma nacionalnih zajednica.

U punoj saradnji sa Domom kulture „Žarko Zrenjanin“ , Udruženjem banatskih Bugara „Ivanovo-Banat“, KUD-om „Bonaz Šandor“ i Osnovnom školom „Moša Pijade“ iz Ivanova, organizuje se centralna manifestacija Grada Pančeva – Međunarodni dan maternjeg jezika u Ivanovu.

Prvi put na teritoriji grada Pančeva organizovana je centralna manifestacija 21. februara 2008. godine u Domu kulture u Ivanovu. I ove 2020. godine će se održati po trinaesti put. Ivanovo je najmanje selo na teritoriji Grada Pančeva i ima svega 1.053 stanovnika (po poslednjem popisu) – pripadnika mađarske, srpske, bugarske nacionalnosti i drugih etničkih zajednica.

Na teritoriji grada Pančeva živi oko dvadeset nacionalnih zajednica, u komunikaciji građana se koristi isto toliko jezika i dijalekata, što predstavlja pravo bogatstvo, koje smo dužni da svi zajedno čuvamo i promovišemo. Zbog toga je obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika prava prilika za promovisanje vrednosti nacionalnih kultura, koje zajedno podižu stub interkulturalnog dijaloga i zajedničkog živiota, uzajamnog upoznavanja, zbližavanja i tolerancije, kaže Marko Guran, direktor Doma kulture u Ivanovu.

Cilj manifestacije je da afirmiše višejezičnost i komunikaciju i doprinosi stvaranju osećanja bliskosti, razumevanja za različitosti i izgrađivanju zajedništva među pripadnicima nacionalnih i etničkih zajednica; realizacija kulturne strategije Pančeva; bolja međusobna komunikacija između udruženja građana; očuvanje umirućih jezika (cincarski i banatsko bugarski).

Širom sveta članice UNESKA za obrazovanje, nauku i kulturu obeležavaju 21. februar kao Međunarodni dan maternjeg jezika. Cilj ove manifestacije je promovisanje jezičke kulture, raznovrsnosti i višejezičnosti, kao i sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki (danas u Bangladešu), jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.

Maternji jezik je deo kulturnog identiteta naroda, prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije i razumevanja. Raznovrsnost jezika je zajedničko nasleđe ljudi i ta raznovrsnost je važna za dobrobit svih. U našoj zemlji ima više od 30 nacionalnih manjina.

U svetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvinista, do kraja XXI veka više od polovine će izumreti.

Najviše su ugroženi jezici sa malim brojem govornika, od nekoliko stotina ili desetina, koji pripadaju malim zajednicama (u Pančevu to su cincarski i banatsko bugarsko-palćenski). Prema procenama, svakodnevno u svetu nestane po jedan jezik. Nestajanjem jezika nestaje i identitet nacionalnih zajednica.

Upotrebom jezika i pisma u svakodnevnom životu uspećemo da sačuvamo jezik od zaborava. Jedan od oblika očuvanja jezika su i jezičke radionice za rumunski, cincarski, banatsko bugarski i druge jezike. Međunarodni dan maternjeg jezika nas ujedinjuje, zbližava i promoviše kulturu i jezike nacionalnih zajednica. Na svakoj mananifestaciji u Ivanovu se predstavlja poezija, muzika, folklor i pesme desetak nacionalnih zajednica uz prisustvo gostiju iz zemlje i inostranstva.