InformacijeNaslovna

Gerontološki centar Pančevo uveo telefone za informacije o korisnicima

Gerontološki centar Pančevo je ustanova socijalne zaštite u južnobanatskom okrugu, koja je zbog nemogućnosti poseta rodbine i prijatelja, uspostavila i novi vid komunikacije sa svojim korisnicima, koji će im omogućiti da održavaju kontakte sa najmilijima.

Do sada nije bilo potrebe za ovim načinom uspostavljanja kontakta jer je rodbina svakodnevno bila u mogućnosti da dođe u posetu. Ovim putem, korisnici, kao i njihovi srodnici, lakše će prebroditi vanredno stanje koje ih, uz sav trud i zalaganje osoblja Gerontološkog centra ipak, u određenoj meri uznemiruje.

U Gerontološkom centru Pančevo, radni terapeuti i socijalni radnici će biti u obavezi da lično dostave telefon korisniku usluga preko koga će se ostvariti i redovni i video poziv sa rodbinom.

Telefon za audio ili video kontakt sa korisnicima se može ostvariti putem viber poziva na broj 060/310-11-28, svakoga radnog dana pre podne od 9:30 do 10:30 časova i subotom 9 do 11 časova.

Gerontološki centar Pančevo uveo je telefone za informacije o korisnicima, jer su posete zabranjene.

Zdravstvena služba 013/317-035
Socijalna služba (od 7 do 15h) 013/334-889
Portirnica 062/885-43-36
Dežurni mobilni telefon 060/510-11-18

Za sve neophodne informacije, saradnju i kontakte sa korisnicima Gerontološki centar Pančevo je na raspologanju, pa iz tog razloga apeluju i ujedno mole porodice i prijatelje svojih korisnika, da imaju razumevanja, a sve sa ciljem da se zaštite najstariji korisnici, imajući u vidu da su stariji najugroženija kategorja na koju ovaj virus može uticati.

Gerontološki centar Pančevo uveo je kontakt telefone za Klubove za odrasla i stara lica putem kojih svakim radnim danom od 8 do 16 časova građani mogu dobiti sva neophodna obaveštenja i informacije vezano za pružanje usluge pomoći u kući, kao i narodne kuhinje.

Klub u Karađorđevoj ulici br. 20 013/317-156
Za sva ostala urgentna pitanja pozvati i dežurni telefon 062/885-42-78