DruštvoNaslovna

Studio „Pčelica D“ Pančevo: upis u toku, početak nastave 15. septembra

U Pančevu od pre pet godina postoji Centar za učenje jezika i prevođenje „Studio Pčelica D“ u kojem se koristi humanistički pristup u nastavi, posebno u radu sa decom od 4 do 18 godina.

Upis za novu školsku godinu je u toku (radnim danima od 12 do 21 sat), a početak nastave biće 15. septembra.

Centar za učenje jezika i prevođenje Studio Pčelica D iz Pančeva otvoren je sa željom da okuplja sve zainteresovane polaznike za učenje jezika i približi im nastavnu građu na jedan savremen i specifičan način.

Ovaj jedinstven humanistički pristup u nastavi, pre svega u radu s decom rezultat je višegodišnjeg rada i iskustva nastavnice i direktorke ove škole, Cice Stanić.

Ovakav pristup sam vremenom razvijala i primenjivala, imajući za rezultat uspešnu realizaciju nastavnog plana i programa za učenje jezika, i drugih aktivnosti vezanih za razvijanje veština komunikacije kao i lični razvoj polaznika, objašnjava Cica Stanić.

Osnovna aktivnost Studija Pčelica D jeste realizacija programa za učenje stranih jezika i jezika uopšte. Ostale aktivnosti organizuju se radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja, zaštite životne sredine, humanističkog i humanitarnog rada kao i promocije i očuvanja srećne porodice.

Rad sa decom i omladinom

Posebno važan cilj Centra jeste pružanje pomoći učenicima da pre svega uspešno savladaju veštine svog maternjeg jezika pa zatim i stranog. I da uspešnije vladaju školskim programom.

U okviru razvijanja humanističkog pristupa u radu sa decom i omladinom na središnje mesto postavlja se dete (odnosno čovek) i posmatra, pre svega, kao emotivno biće, kaže Cica Stanić.

Kroz osmišljen obrazovni program radionica za decu i dodatne aktivnosti unutar i izvan centra, Studio Pčelica D daje veliku podršku i promoviše razvijanje osećaja kod dece za humanitarnim radom, kao i promociji zdravog života i što zdravije porodice.

Nastavnici Centra veruju da je boravak i aktivnost dece u prirodi najbolji uvod za promociju zdravog života i učenja razvijanja pozitivnog odnosa i ljubavi prema samom sebi, a zatim svojoj porodici i svojoj životnoj sredini.

Na centralnom mestu je zdravo dete i njegovo vaspitanje da poštuje i neguje svoju sredinu, i bude srećno, kaže Cica Stanić.

Zato se tokom godine organizuju razne aktivnosti i akcije za boravak dece u prirodi. Organizovane edukacije kao i neposredno učestvovanje građana a naročito dece i mladih na akcijama ove vrste izuzetno je važno, jer oni na ovakav način razvijaju veštine komunikacije i organizacije, i razvijaju svest o važnosti poštovanja i očuvanja prirode i čovekove najbliže okoline.

Cica Stanić podseća da se svakog leta organizuju razni besplatni kursevi radionice. Tako je bilo i ove godine.

Ovog leta, u julu, imali smo mesec dana besplatne škole slovenskih božanstava i slovenske mitologije. Učili smo o prirodi, koliko nam je važna, kao i o staroslovenskim božanstvima. Deca su zatim crtala o naučenom, ispričala je Stanić.

Izložbu nekih od crteža pogledajte u nastavku:

smart
smart
smart
smart
smart
smart

Časovi stranih jezika i radionice organizuju se u prostorijama Centra za učenje jezika i prevođenje Studio Pčelica D u Ulici Branka Anovića broj 8 u Pančevu. Više informacija: 066/ 353 853, 060/ 7553 85