DruštvoNaslovna

Čedomir Božić po treći put izabran za predsednika Opštine Žabalj

Skupština opštine Žabalj održana je u bioskopskoj sali na kojoj je konstituisana izvršna vlast. Jednoglasnom odlukom, prisutnih 19 odbornika, izabrani su predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine i članovi Opštinskog veća.

Za predsednika Opštine izabran je Čedomir Božić koji je ovim izborom ušao u treći mandat. Izabrani su tokom sednice položili zakletvu, rekavši da će časno i odgovorno obavljati svoju funkciju.

Nakon sednice, predsednik Opštine Čedomir Božić svečano se obratio zaposlenima u opštinskoj upravi i direktorima javnih preduzeća, kad je rezimirao prethodne četiri godine i najavio sledeće projekte koji su na redu.

 

Čedomir Božić, predsednik Opštine Žabalj

 

Predsednik Opštine Žabalj Čedomir Božić istakao je da će u budućem radu opštine građani biti na prvom mestu, da će se ulagati u škole, obdaništa, uređenje opštine, kao i da će se voditi briga o najstarijim sugrađanima kroz različite besplatne programe. Pored navedenog predsednik opštine obrazložio je plan koji na osnovu predviđenog svrstava ovu opštinu u ekološku opštinu na teritoriji naše države.

U okviru plana Ekološke opštine predviđeni su mnogi projekti koji će se odnositi na dostupnu i obnovljivu energiju, obezbeđivanje dostupnosti i održivo upravljanje vodom i sanitacijama za sve. Novi princip u radu ove opštine zasnivaće se i na promociji kontinuiranog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve. Cilj realizacije Strategije održivog razvoja opštine Žabalj je da do 2030 godine dobije status EKOLOŠKE OPŠTINE U REPUBLICI SRBIJI.

 

 

Za razliku od prethodnog saziva, Opštinsko veće umesto 11, sada ima 7 resora i to su urbanizam i graditeljstvo, lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, investicije, regionalna saradnja i saradnja sa fondovima, zatim resor za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, za ruralni razvoj, dva resora za komunalne delatnosti i resor za sport i turizam.

Izvor: www.zabalj.rs