DruštvoNaslovna

Pančevo: Dodeljeni Ugovori o sprovođenju javnih radova za 2020. godinu

Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika Pančeva i Milenko Čučković, član Gradskog veća grada Pančeva zadužen za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku dodelili su Ugovore o sprovođenju javnih radova za 2020. godinu poslodavcima.

Javni radovi se organizuju u cilju radnog angažovanja teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Poslodavac koji sprovodi javne radove zaključuje sa nezaposlenim ugovor o radnom angažovanju u skladu sa propisima o radu i javnim konkursom.

Sredstva namenjena za organizovanje javnih radova koriste se za:

1) isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima (po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u visini do 22.000,00 dinara na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje i koja obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada);

2) naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu (najviše do 2.000 dinara po licu, jednokratno, u zavisnosti od trajanja javnog rada);

3) naknadu troškova obuke (u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po angažovanom licu koje je završilo obuku), koja se u zavisnosti od vrste i složenosti poslova može organizovati po internom programu poslodavca izvođača javnog rada ili programu obrazovne ustanove. Po završetku obuke licu se izdaje potvrda o stečenim kompetencijama.

 

 

Podneto je 18 projekata. Savet za zapošljavanje Grada Pančeva je odobrio 15 projekata na kojima će biti angažovano 24 lica. Lica su angažovana na javnom radu tri meseca.

Poslodavci: JKP Omoljica, JKP “Vod – kom Jabuka”, JKP “Dolovi”, MNRO, JKP Banatsko Novo Selo, JKP “KOMBREST”, Dom kulture “25.maj” Dolovo, Dom kulture “4.oktobar” Banatski Brestovac, JKP Glogonj, JKP Kačarevo, JKP “Grejanje”, Gradska Biblioteka grada Pančeva, Turistička organizacija grada Pančeva, Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja “Spomenak”, Dom kulture “3. oktobar” Banatsko Novo Selo.

Izvor: Grad Pančevo