DruštvoNaslovna

U cilju poboljšanja kvaliteta vazduha u Pančevu grad sufinansira uvođenje gasa

Kvalitet vazduha u Pančevu prethodnih nekoliko godina se poboljšao, situacija je povoljnija u odnosu na prethodne godine. Međutim, glavni ekološki problem i dalje su čađ i druge praškaste materije nastale loženjem u individualnim domaćinstvima, pre svega u zimskom periodu.

To se navodi i u Izveštaju o stanju životne sredine za 2019. godinu koji je usvojila Skupština grada Pančeva u septembru ove godine.

Katarina Banjai, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i održivi razvoj podsetila je tada da Grad svake godine izdvaja sredstva za monitoring vazduha, podzemnih i površinsklih voda, zemljišta, buke i polena.

Ove informacije su nam izuzetno bitne, jer možemo da zaključimo koji su problemi, da vidimo da li se nešto promenilo u odnosu na prethodne godine i da li nešto možemo da uradimo kako bi se stanje poboljšalo. I dalje je problem kvalitet vazduha, odnosno povećane koncentracije suspendovanih čestica u toku zime, ali možemo da primetimo da je situacija malo bolja ukoliko poredimo 2019. godinu s periodom od pre tri ili četiri godine, rekla je Katarina Banjai.

Kako kaže, u toku zime suspendovane čestice potiču od individualnih kućnih ložišta koja koriste čvrsto gorivo.

To je problem koji lokalna samouprava ne može sama da reši već nam je potrebna i pomoć naših sugrađana koji su spremni da počnu da koriste čistije energente. S obzirom da prelazak na čistiji energent iziskuje i određena finansijska sredstva, Grad Pančevo već nekoliko godina zaredom pomaže sugrađanima tako što refundiramo deo sredstava koja su utrošili na kupovinu gasnog priključka, izjavila je Katarina Banjai.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović istakao je i da je zagađenje vazduha u Pančevu značajno smanjeno i formiranjem Severne poslovne zone.

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva za skupštinskom govornicom

Vodili smo računa u Severnoj poslovnoj zoni budu industrije koje ne zagađuju životnu sredinu. Kvalitet vazduha drastično je bolji nego pre više godina. Naglasio bih da ćemo i pored pandemije virusa korona iz budžeta regresirati i dalje uvođenje gasa građanima koji imaju tehničkih mogućnosti za to. Sa „Srbijagasom“ tražimo rešenje da se na gasnu mrežu priključe svi koji žele i da se na taj način smanji zagađenje koje nastaje od individualnih ložišta, rekao je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva.

Buđenje ekološke svesti jedan od osnovnih ciljeva Grada

Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva kaže da je unapređenje kvaliteta života svih građana kao i buđenje društveno ekološke svesti jedan od osnovnih i strateških ciljeva koje Grad Pančevo realizuje prethodnih godina.

Sufinansiranje individualnog gasnog priključka je jedna od kratkoročnih mera koja je predviđena Planom kvaliteta vazduha koji je Grad Pančevo donela po osnovu Zakona o zaštiti vazduha. Pančevo je prva lokalna samouprava koja je i sprovela ovu meru, a to je sufinansiranje gasnog priključka, izjavio je gradonačelnik Stevanović.

Katarina Banjai podseća da su prednosti značajne i za Pančevce i za kvalitet vazduha u Pančevu i da je ove godine obezbeđeno 4 miliona dinara za uvođenje gasa u domaćinstva.

To je dovoljno za refundiranje dela sredstava u iznosu od 30.000 dinara za 117 domaćinstava. Ova mera je izuzetno pozitivna i izuzetno lepo prihvaćena od građana. Neophodno je da ovo sprovodimo u kontinuitetu kako bi dala vidljive rezultate na stanje životne sredine, kaže Katarina Banjai.

Ona takođe dodaje da su najveći problem u gradu Pančevu povećane koncentracije suspendovanih čestica u vazduhu u zimskom periodu.

Upravo u tom periodu najveći emiteri čestica su individualna kućna ložišta koja koriste čvrsto gorivo. Zbog toga je ova mera izuzetno važna kako bismo povećali broj korisnika čistih energenata i kako bi se koncentracije čestica u toku zime smanjile, kaže Katarina Banjai.

Ove godine za refundaciju sredstava mogli su da se prijave vlasnici individualnih objekata sa teritorije Mesne zajednice Gornji Grad, Strelišta, Starog Tamiša, Vojlovice, Topole, Tesle, dela Mise, dela Koteža i dela MZ Centar u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas”. Da je interesovanje građana veliko govori i podatak da se prijavio dovoljan broj građana već u prva tri dana po otvaranju konkursa i da su za ovu godinu predviđena sredstva već potrošena.