DruštvoNaslovna

Za devet udruženja u Opštini Opovo milion i po dinara

Udruženjima iz Sakula, Barande, Opova i Sefkerina preko drugog ovogodišnjeg konkursa Opštine Opovo nedavno je raspoređeno 1,5 milion dinara za predložene aktivnosti.

Tim povodom predsednik opštine Miloš Markov potpisao je ugovore sa predstavnicima devet udruženja, poželevši im uspeh pri realizaciji.

Ovaj drugi konkurs je nešto kasnije raspisan zbog situacije sa pandemijom, tako da je period za implementaciju projekata znatno kraći. Potpisivanjem ugovora želimo da ubrzamo proces realizacije projekata i generalno sam zadovoljan. Sva udruženja koja su konkurisala bila su podržana. Ja im želim uspešnu realizaciju projekata, teme su razne, ali moraće da vode računa, jer je vremenski period za realizaciju prilično kratak, rekao je Miloš Markov.

Dobijeni novac neće moći da se iskoristi za organizovanje manifestacija, tako da će ga većina udruženja iskoristiti za nabavku opreme ili dogradnju radnog prostora.

Na primer, KUD „Sveti Nikola“ iz Sakula utrošiće sredstva za nabavku nošnji za ansambl, Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara za održavanje prostorija i inventara, a Aktiv žena za nabavku repromaterijala koji je potreban za izradu suvenira.

Foto: Glas Opova
Tekst: L.R.