DruštvoNaslovna

Sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine raspisao konkurse za podsticaj turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstava radi jačanja konkurentnosti privrednih subjekata i povećanja ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu, sa ciljem povećanja ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva ulaganjem u sredstva za rad i proizvodnju.

Prvog marta raspisana su četiri konkursa.

Javnim konkursom za nabavku repromaterijala, po principu refundacije, sredstva u iznosu od 118 miliona dinara se dodeljuju za subvencionisanje troškova repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen, kumulativno, u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (do 1. marta 2021. godine), pri čemu učesnik može podneti samo jednu prijavu za refundaciju troškova za nabavku maksimalno pet različitih repromaterijala i to od najviše pet različitih dobavljača, odnosno prodavaca. Sredstva se odobravaju do 80 odsto od kupovne vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

Konkursom za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili za sticanje nematerijalne imovine, sredstvima od 41 miliona dinara subvencionišu se osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (do 1. marta 2021. godine), kao i osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava. Iznos sredstava odobrava se do 80 odsto od kupovne vrednosti bez PDV i bez zavisnih troškova nabavke i drugih troškova, a prema vrsti osnovnog sredstva, što je istaknuto u tekstu konkursa.

Konkursom u oblasti turizma za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture, 59 miliona za do 80 odsto prihvatljivih troškova, dodeljuje se privrednim subjektima sa ciljem unapređenja turističke ponude AP Vojvodine. To tačnije podrazumeva izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i izradu projektno tehničke dokumentacije. U domenu usluga ovo podrazumeva opremanje ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima.

Konkursom za nabavku mašina, opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata, sa sredstvima u iznosu od 52 miliona dinara, Sekretarijat nastoji da podrži unapređenje turističke delatnosti, a po principu refundacije, nakon zaključenja ugovora, realizacije projekta i podnošenja izveštaja ili, pre realizacije projekta uz dostavljanje instrumenta obezbeđenja i urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos.

Konkursi su otvoreni do 16. marta.

Više informacija na sajtu http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/