DruštvoNaslovna

Predstavljena studija razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na teritoriji Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i stručnim autorskim timom sa Arhitektonskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu, 15. marta predstavio je studije o razvoju balneološkog potencijala Vojvodine.

Nakon dvogodišnjeg rada definisano je i prepoznato pedeset najperspektivnijih lokacija na teritoriji pokrajine, koje bi trebalo da omoguće da se u turističke svrhe, rekreativne, ali i zdravstvene, u funkciju stave ove lokacije. Na njima se nalazi, kako geotermalna, mineralna voda, lekovito blato i vazduh, dok su pojedine lokacije pogodne za solarnu terapiju.

Neke od tih lokacija nalaze se i na teritoriji Južnog Banata.

Studije je izradio Sekretarijat u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i one predstavljaju sveobuhvatnu analizu potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka.

 

 

Ivan Đoković, sekretar Sekretarijata za privredu i turizam istakao je da je ovo istorijski poduhvat za buduće generacije.

Studije bi trebalo da dovedu ne samo nove investicije, kroz javno-privatno partnerstvo, već i povećanje broja noćenja, poseta, kao i potrošnje novog turističkog talasa, ali i do zapošljavanja, smanjenja trgovinskog deficita. Opredelili smo se za model grinfild investicija u banjskom i zdravstvenom turizmu. Na lokalnim samoupravama je da opredele model ulaganja, rekao je Đoković i dodao da je upravo u zdravstvenom i velnes turizmu najveća multiplikacija, evidentirana i do sedam puta na jedan uložen dinar.

Đoković navodi da zanavljanje, rekonstrukcija i privatizacija postojećih banja, ne može za kratko vreme da dovede do stvaranja nove materijalne vrednosti i ostvarenja svih zadatih ciljeva. On je dodao da je trenutno u izgradnji velnes i spa centar u Vrdniku, akva park na mestu termalnog bazena u Subotici, dok brojnost namenskih poseta potvrđuje da će i istražene lokacije obuhvaćene studijom ući u investicionu fazu.

 

 

Prof. dr Dejan Milenić, redovan profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavio je studije i način njihove izrade. On je istakao da studije predstavljaju drugu, detaljnu fazu istraživanja, na osnovu kojeg je formirana osnova za unapređenje turističkih proizvoda pre svega kroz investiranje u prirodne lekovite resurse sa ciljem razvoja turističke ponude na održiv i savremen način. Cilj istraživanja jeste formiranje strateških dokumenata za razvoj banjskog turizma utemeljenih na potencijalu prirodnog lekovitog faktora.

Milenić kaže da su definisana tri baneološka rejona sa odgovarajućim podrejonima, kao i potencijalni lokaliteti pogodni za eksploataciju prirodnog lekovitog faktora na različitim nivoima i namenama. Praktičan značaj se ogleda u složenom definisanju odnosa prirodnog lekovitog faktora sa trenutnim i budućim korisnicima u cilju planiranja i izvođenja daljih istraživanja, i implementacije akcionih planova za razvoj zdravstvene grane turizma.

Određeno je šest kategorija eksploatacije prirodnog faktora na odabranim lokacijama u Vojvodini i to su javne česme, eksploatacija lekovitog blata, javna kupatila, wellness i spa, sportsko-rekreacioni centri, akva parkovi, specijalne bolnice i rehabilitacioni centri. Stvara se jasna slika da je balneološki potencijal u većoj meri ravnomerno raspoređen, te na teritoriji svih sedam administrativnih okruga postoje potencijalne lokacije podzemnih voda i blata kao prirodnog lekovitog faktora.