DruštvoNaslovna

Grad Pančevo počinje izradu plana razvoja za period 2022-2028. godine

Grad Pančevo počinje sa izradom Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028. godine u skladu sa skupšinskom Odlukom o izradi Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028 broj II-04-06-5/2021-4 od 2.4.2021. godine.

Plan razvoja predstavlja dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Prema Zakonu o planskom sistemu Republike Srbije, obaveza lokalne samouprave je da donese plan razvoja kao dugoročni element razvojnog planiranja za period od najmanje sedam godina koji usvaja skupština jedinice lokalne samouprave.

Proces izrade Plana vodiće Koordinacioni tim za izradu Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028, uz podršku konsultantskog tima (Business Development Solutions Consaltning doo i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Projekat izrade Plana razvoja grada Pančeva 2022-2028. sufinansiran je sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.