DruštvoNaslovna

U Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ u Kovinu u primeni program „Godine uzleta“

Simbolično nazvana „Godine uzleta„ nove osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost.

Od 1. septembra ove godine nove osnove predškolskog vaspitanja i obrazovanja primenjuju se u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“ Kovin.

Programi u vrtićima nastaju zajedničkim učestvovanjem dece i odraslih u prostoru koji je inspirativan za dete. One promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.

Nove Osnove programa ističu kvalitet odnosa koje dete gradi sa vršnjacima i odraslima, značaj prostora kao inspirativnog okruženja za igru, istraživanje i učenje i saradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom.

Igra je način na koji se pristupa aktivnosti i uvek je više od same aktivnosti. Igra je najviša forma istraživanja i zbog toga je važno da se deca u razvijanju projekta što više igraju i na taj način otkrivaju sopstvene mogućnosti, kao i potencijale prostora i materijala sa kojima se susreću u projektu i koje menjaju.

Deca se u igri oslanjaju na realna životna iskustva, pa će kroz igru dolaziti do različitih ideja vezanih za projekat. U igri će deca imati više prilike za isprobavanje, jer su oslobođena realnih posledica svojih postupaka, kao i za razvijanje samopuzdanja da nešto već znaju i umeju da urade i da je prihvatljivo da to urade na drugačiji način i u drugačijim uslovima.

Integrisanje igre u projektni pristup učenju vaspitač može podržati kroz tri tipa igre: otvorenu igru, proširenu igru i vođenu igru. Otvorena, proširena i vođena igra se uvek mogu kombinovati, što zavisi od dece i vrste interakcije koju vaspitač razvija sa decom.

Projekat može trajati nekoliko dana ili nedelja, što zavisi od projekta i izazova koji on predsatvlja za decu. Deci je potrebno vreme da istraže svoje pretpostavke, ponove istraživanje ili praktikuju svoje rešenje. Vaspitač obezbeđuje dovoljno vremena da se deca angažuju u istraživanju i ponavljaju svoja istraživanja. Igra može doneti nove, maštovite kombinacije materijala i ideja u projektu.

Projektno učenje treba što je moguće više organizovati izvan vrtića, na autentičnim mestima u lokalnoj zajednici koja su značajna za projekat koji deca trenutno istražuju. Različite institucije, organizacije, kulturni prostori, prostori na otvorenom u lokalnoj zajednici jesu mesta za učenje kao i dečji vrtić.

Svako dete poseduje jedinstven potencijal, interesovanja, sposobnosti i iskustvo. Na nama je da ih prepoznamo i da mu pomognemo da ih ostvari. Pozivamo vas da zajedno sa nama učestvujete u realizaciji novog programa kako bi sva deca predškolskog uzrasta, kroz podršku njihovoj dobrobiti imala jednake mogućnosti za učenje i razvoj, i priliku da budu srećna, da se osećaju zadovoljno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja, bliskosti i prijateljstva, navodi se u saopštenju PU „Naša radost“ Kovin.