DruštvoInformacijeNaslovna

Studenti na budžetu s teritorije Pančeva imaju pravo na novčani regres za prevoz

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Pančeva imaju pravo na novčani regres za prevoz u međumesnom saobraćaju za školsku 2021/2022 godinu.

Radi ostvarivanja prava na novčani regres za prevoz u međumesnom saobraćaju za školsku 2021/2022 godinu, neophodno je da studenti sa prebivalištem na teritoriji Grada Pančeva podnesu Gradskoj upravi Grada Pančeva sledeća dokumenta:

1. potvrdu o prebivalištu ili fotokopiju lične karte
2. potvrdu fakulteta da se školuju na teret budžeta Republike (za školsku 2021/2022. godinu) pod uslovom da je student prvi put upisao tekuću školsku godinu
3. kopija indeksa (prve dve strane i poslednji overeni semestar)
4. ličnu izjavu da svakodnevno putuju na određenoj relaciji od mesta prebivališta do fakulteta – više škole, odnosno da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim ustanovama i da nisu korisnici studentskih stipendija ili kredita od Ministarstva prosvete i sporta ili drugih organa, organizacija, preduzeća, fondova i fondacija (obrazac izjave može se dobiti u Uslužnom centru u kancelariji broj 20, a overa obrasca se vrši kod notara).

Zahtevi sa navedenim dokumentima podnose se od 1. do 30. novembra u Uslužnom centru u kancelariji broj 20, u vremenu od 8 do 15 časova, a sredom do 19 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 013 308-847.