DruštvoNaslovna

Operativno-taktička vežba “Sistem 2021” održana i u Pančevu

Združena operativno-taktička vežba Sistem 2021 izvedena je na lokaciji HIP Petrohemije, u Spoljnostarčevačkoj ulici. Cilj vežbe je da prikaže trenutni stepen pripremljenosti i povezanost svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko – tehnološke nesreće.

Operativno-taktička vežba Ministarstva unutrašnjih poslova “Sistem 2021” održana je na 50 lokacija na teritoriji naše države. U Južnom Banatu su održane dve operativno-taktičke vežbe – jedna u Pančevu, a druga u Kovinu. Time su pokazani spremnost i dobra koordinacija svih subjekata u slučaju elementarnih nepogoda, istakao je gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Scenario vežbe je odgovor na situaciju prouzrokovanu požarom usled udara groma u skladištu etilena. Cilj je realna provera funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja na nivoima lokalnih samouprava, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Pančeva Nenad Kalapiš.

Vežba podrazumeva angažovanje učesnika i svih subjekata i snaga sistema radi smanjenja rizika od katastrofa, kao i upravljanje vanrednim situacijama. Volonteri Crvenog krsta učestvovali su takođe u vežbi.

Na vežbi, pored članova Gradskog štaba pod rukovodstvom predstavnika Sektora za vanredne situacije, učestvovali su pripadnici MUP-a, Hitne pomoći, Zavoda za javno zdravlje, Crvenog krsta, MZ Vojlovica i Strelište, Pantransporta, JKP Mladost, Rafinerije nafte Pančevo, Promista…