KulturaNajaveNaslovna

Izložba „Deliblatska peščara 1818-2018: pesak-vetar-čovek“ u Banatskom Novom Selu

Izložba „Deliblatska peščara 1818-2018: pesak-vetar-čovek“ biće otvorena 24. novembra u 18 časova u galeriji Doma kulture „3. oktobar“ u Banatskom Novom Selu.

Izložba je organizovana u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Pančevu. Autori izložbe su: Slobodanka Perović, Jasmina Vujović, Marina Milјuš, Jasna Jovanov i Grozdana Milenkov, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu.

Izložba „Deliblatska peščara 1818-2018: PESAK – VETAR – ČOVEK” je nastala u toku rada na istraživačkom projektu „Život u Banatskoj vojnoj granici 1764 – 1872., na teritoriji Južnog Banata”, u okviru kojeg je predviđeno obeležavanje više značajnih datuma vezanih za istoriju Banatske vojne granice.

Prvi jubilej koji je obeležen je 200 godina od početka pošumlјavanja Deliblatske peščare, a izložba je rezultat viđenja ovog istorijskog procesa dugog dva veka. Područje Deliblatske peščare moguće je posmatrati jedino kao celinu prožetu vrednostima kulturnog i prirodnog nasleđa sa svim karakteristikama kulturnog predela.

Deliblatska peščara je najveća peščara u Evropi nastala od naslaga eolskog peska sa izraženim dinskim reljefom homogene celine, veoma moćnih peščanih nanosa na celom području prostiranja. Peščara je zaštićena još 1977. godine odlukom Skupštine Vojvodine i proglašena je Specijalnim prirodnim rezervatom. Uredbom Vlade Republike Srbije od 17. januara 2002. godine stavljena je pod zaštitu kao SRP Deliblatska peščara I kategorije zaštite, kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. Predstavlja jedan od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i Evropi.

 

 

Izložba će trajati do 31. decembra, a obilazak je moguć uz poštovanje svih epidemioloških mera.