AktuelnoDruštvoNaslovna

Deset lokalnih uprava dobilo priznanje za dobro upravljanje javnim finansijama

Deset lokalnih samouprava u Srbiji predstavljaju dobru praksu u upravljanju javnim finansijama zbog čega im je uručeno priznanje Državne revizorske institucije.

Predstavnicima Pančeva, Smedereva, Pirota, Zrenjanina, Gornjeg Milanovca, Beograda, Kruševca, Plandišta, Paraćina i Subotice svečano su uručena priznanja koje dodeljuje Državna revizorska institucija za postignute dobre rezultate i primer dobre prakse u upravljanju javnim finansijama.

Dodela priznanja je organizovana u hotelu Zira u Beogradu u petak, 14. decembra u okviru predavanja “Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou“.

Priznanje je dobilo 10 lokalnih samouprava, a prema rezultatima sprovedene analize, Grad Pančevo ima najveći broj poena – 174, isto kao i grad Smederevo.

Analizom je obuhvaćeno 119 jedinica lokalnih samouprava. Navedena analiza se odnosi na detaljno analiziranje sedam kriterijuma po svakoj od 119 revidiranih jedinica lokalnih samouprava.

Naime, 2014. godine revidirano je 27 jedinica lokalnih samouprava, 2015. godine revidirano je 34 jedinica lokalnih samouprava, 2016. godine revidirano je 26 jedinica lokalnih samouprava i 2017. godine revidirano je 32 jedinica lokalnih samouprava.

 

Saša Pavlov, gradonačelnik Pančeva

 

Ovi rezultati, dobijeni na osnovu izvršene eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Pančeva od strane Državne revizorske institucije, nam potvrđuju da Grad u delu finansijskih izveštaja, kroz ispitivanje dokumenata, isprava, izveštaja i drugih informacija nastoji da u svom radu kroz finansijsko stanje i rezultate poslovanja, i izvršene transakcije primenjuje zakone, data ovlašćenja i da se sredstva troše namenski za planirane svrhe, rekao je gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov.

Kako kaže, revizije imaju preventivnu svrhu i na taj način se lokalnoj samoupravi omogućava da otkloni uočene nepravilnosti.

Rezultati revizije imaju za cilj da subjekt revizije preduzme odgovarajuće mere sa ciljem da se takve greške ne čine u narednom periodu. Ovo priznanje za grad Pančevo predstavlja potvrdu ozbiljnog, savesnog, planskog i zakonitog rada, ali i još veću obavezu da se i nadalje transakcije, aktivnosti i odluke koje se odnose na preuzimanje obaveza, vrše u okviru dodeljenih aproprijacija, na osnovu pravnog osnova i validne dokumentacije, izjavio je gradonačelnik Saša Pavlov ovim povodom i zahvalio se Državnoj revizorskoj instituciji, Švajcarskoj vladi i Programu Ujedinjenih nacija za razvoj na saradnji i dodeljenom priznanju.

 

Priznanje Gradu Pančevu

Izrada ovog istraživanja omogućena je kroz projekat Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama koje sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Švajcarske vlade. Na osnovu izveštaja o reviziji jedinica lokalnih samouprava koje je objavila Državna revizorska institucija, određeni su kriterijumi za rangiranje jedinica lokalnih samouprava, koji obuhvataju: 1. obim i finansijski uticaj neslaganja (nepravilnosti) utvrđenih tokom redovnih revizija u odnosu na ukupno izvršenje budžeta, 2. vrstu revizorskog mišljenja izraženu nakon obavljene revizije, 3. status angažovanja internih revizora u jedinicama lokalnih samouprava, 4. stepen efikasnosti u ispravljanju grešaka (nepravilnosti) nakon obavljene revizije, 5. stepen izvršenja budžeta u odnosu na plan, 6. Obim mera preduzetih u postupku revizije i 7. potraživanja po osnovu poreza na imovinu u odnosu na prihode od poreza na imovinu.