AktuelnoInformacijeNaslovna

Pančevo: javni poziv za davanje u zakup gradskih stanova

JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo raspisala je Javni poziv za odabir korisnika za davanje u neprofitni zakup stanova u javnoj svojini grada Pančeva na određeno vreme.

JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo obaveštava zainteresovane građane sa državljanstvom Republike Srbije i prebivalištem na teritoriji grada Pančeva u neprekidnom trajanju od 1 godine, da su od 19. decembra počeli da teku rokovi za preuzimanje obrazaca i dostavljanje dokumentacije za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika za davanje u neprofitni zakup stanova u javnoj svojini grada Pančeva na određeno vreme.

Čumićeva 52, Pančevo

Stanovi se nalaze na više lokacija, dva stana su u naselju Strelište u Ulici Veljka Vlahovića i osam stanova u naselju Tesla u Čumićevoj ulici.

Sve informacije o adresama, strukturi i procenjenim troškovima zakupnine i troškovima stanovanja, kao i drugim uslovima za učešće na Javnom pozivu objavljene su na oglasnim tablama i zvaničnim internet prezentacijama JP “Gradska stambena agencija“ Pančevo i Gradske uprave grada Pančeva.

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni poziv može se preuzeti u poslovnom prostoru JP „Gradska stambena agencija“ Pančevo radnim danima od 9 do 13 časova.

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli JP “Gradska stambena agencija“ Pančevo i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, zaključno sa petkom, 18. januarom 2019. godine.