DruštvoNaslovna

Javnim radovima do uređenije Bačke Topole

Opština Bačka Topola poverila je JP „Komgrad“ realizaciju projekta javnih radova na svojoj teritoriji tokom prošle godine.

Projekat javnih radova je sproveden sa ciljem zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih lica, a u interesu održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, kao i održavanja zaštite životne sredine.

U okviru javnih radova u 2018. godini angažovano je 17 lica koji su od aprila do novembra radili na pet lokacija u opštini, a shodno procenama na terenu i potrebama i mogućnostima, spisak lokacija se proširivao. Tako su Manifestacioni trg, opštinski centralni park, Bačkotopolsko jezero, prostor oko fontane, kod Biblioteke „Eržebet Juhas“ i sam centar opštine, tokom letnjeg perioda bili uređeni i kao takvi postali pogodniji za okupljanje građana Bačke Topole.

Površine koje nema ko da održava, kao što su Jevrejsko groblje i groblje Kočićevo, održavali su zaposleni putem javnih radova. Radnici su bili angažovani i za vreme održavanja opštinskih manifestacija, a njihova pomoć u vidu fizičkih poslova i poslova na obezbeđenju ljudi i materijalnih dobara su bili od velikog značaja za Opštinu Bačka Topola.

Planom aktivnosti javnih radova bilo je obuhvaćeno 17 hektara površina u Bačkoj Topoli. Najčešći poslovi koji su predviđeni javnim radovima bili su košenje trave na teritoriji opštine, održavanje cvetnih dekoracija u žardinjerama, kao i njihovo zalivanje na banderama, orezivanje grana koje ometaju odvijanje saobraćaja na biciklističkoj i pešačkoj stazi, kao i ispred javnih ustanova, a koje se mogu dohvatiti teleskopskom testerom.

Uređivanje obale Bačkotopolskog jezera

Radilo se i na održavanju šetališta i obale jezera, održavanju komunalne higijene zbog prometnosti u letnjem periodu. Košenje obale i trim staze, izvlačenje i sakupljanje mahovine iz jezera, održavanje igrališta i molova, farbanje drvenarije (rekvizita na igralištu, klupa, molova…), obeležavanje parking prostora i uređenje odbojkaškog terena.

U okviru javnih radova realizovano je čišćenje i održavanje trotoara u Ulici Maršala Tita između Muzeja i Vojvođanske banke, kao i samog Trga, odnosno staze, sadnja i zalivanje cveća, orezivanje ruža i zalivanje celog prostora.

Posebna pažnja bila je posvećena održavanju prohodnosti pešačke staze u opštinskom centralnom parku, uklanjanju suvih grana, koje smetaju na putu, kao i sakupljanje otpada, vodeći pri tome računa da je navedeno područje pod zaštitom države, pa shodno tome i aktivnosti na navedenoj lokaciji bile su pod strogom kontrolom nadležnih službi.

U saradnji s Mesnom zajednicom „Bačka Topola“, a po potrebi, na teritoriji opštine su se menjale klupe i dotrajale kante za sakupljanje otpada.

Za realizaciju javnih radova opština Bačka Topola je izdvojila oko 6,5 miliona dinara, koliko je bilo potrebno za isplaćivanje mesečne zarade angažovanih lica u ugovorenom predviđenom periodu april-novembar 2018. godine.