NaslovnaTurizam

Vrnjačka Banja: potpisan Protokol za jačanje saradnje u inovacijama u turizmu

Opština Vrnjačka Banja, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Ugostiteljsko turistička škola i Edukacioni centar iz Leskovca, danas su u Kabinetu Predsednika Opštine, potpisali Protokol o saradnji, čiji je cilj uspostavljanje međusobne saradnje na planu razvoja inovacija u sferi turizma kao jedne od najznačajnijih privrednih grana u Srbiji.

Potpisnici Protokola su saglasni da će u okviru svojih nadležnosti težiti i podsticati jačanje saradnje u inovacijama u oblasti turizma kao sektora sa velikim potencijalom.

Tačke definisane protokolom su inovativni programi u oblasti turizma, obrazovanje u oblasti kulture, organizacija turističkih manifestacija, razmena znanja turističkih stručnjaka ali i razmena iskustava i informacija koje se odnose na turističko poslovanje.