DruštvoNaslovna

Alibunar: osniva se Kancelarija za mlade

Opštinsko veće opštine Alibunar donelo je 12. aprila Odluku o osnivanju Kancelarije za mlade opštine Alibunar.

Osnivanjem Kancelarije za mlade obezbedili bi se uslovi za aktivno uključivanje mladih u život i rad društvene zajednice, osnaživanju mladih, pružanju podrške organizovanju različitih društvenih aktivnosti, učenju i kreativnom ispoljavanju potreba mladih.

Kancelarija za mlade finansirala bi se iz budžeta opštine Alibunar od sredstava donacija, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.