DruštvoNaslovna

Pančevo: Na gradskom veću usvojen Akcioni plan protiv trgovine ljudima

Članovi gradskog veća u Pančevu na današnjem zasedanju usvojili su Akcioni plan u oblasti prevencije, suzbijanja i otklanjanja posledica trgovine ljudima za period 2019-2020. godina.

Suzana Jovanović, članica gradskog veća za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja rekla je da je u naredne dve godine plan da grad Pančevo intezivira rad na prevenciji trgovine ljudima.

Ovo je ozbiljan problem i ima nekoliko oblika, ali ga svi povezuju samo sa seksualnom eksploatacijom. Prinuda na vršenje krivičnih dela, trgovina organima, prinudni rad u kući i prinudni brakovi. To sve spada u trgovinu ljudima. S obzirom na kompleksnost problema obavezali smo se da u tri pravca delujemo. Prvi je da sistemski ojačamo partnerstvo na nivou grada koje već postoji između institucija sistema koje imaju ozbiljne procedure u postupanju kada identifikujemo žrtve, objasnila je Suzana Jovanović.

Drugi pravac delanja je unapređenje prevencije, gde je grad Pančevo već razvio program od predškolskog uzrasta do uzrasta rane eksplotacije.

Takođe unapređenje sistema identifikacije i uopšte zaštite žrtava s obzirom da je država krenula dalje u ovoj oblasti pa da i mi na nivou lokalne samouprave pratimo. Sredstva za realizaciju ovog akcionog plana planirana su u budžetu, rekla je Jovanović.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su i Predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu, Nacrt odluke o izmeni Statuta grada Pančeva, kao i izmena Programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije Pančeva za ovu godinu.