DruštvoNaslovna

Žabalj: uskoro će započeti sanacija deponija u opštini

Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je projekat sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih gradskih ili opštinskih deponija – smetlišta. Na spisku od 14 opština koje ispunjavaju uslove Ministarstva nalazi se i opština Žabalj.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan naglasio je da je ova godina važna, jer je to godina preokreta kada su u pitanju otpad i otpadne vode.

Raspisaćemo konkurs za izvođenje radova u okviru konkursa za pomenutih 14 opština, kao i za 22 opštine sa prošlogodišnjeg konkursa, a imaćemo za početak oko 100 miliona za te namene, ali i sa tim malim novcem kojim raspolažemo mi krećemo i to je najvažnije, kazao je Trivan.

Na području opštine Žabalj postoje tri nesanitarne deponije koje se koriste za odnošenje smeća iz četiri mesta u opštini Žabalj. Jedna deponija koristi se za odnošenje smeća iz Žablja i Gospođinaca i ona se nalazi na putu između ta dva mesta, druga se nalazi u Čurugu, a treća u Đurđevu.

Predsednik opštine Žabalj Čedomir Božić naglasio je da se potreba za konkurisanjem ogleda u nastojanju da se unapredi sistem upravljanja otpadom i otpadnim vodama, pa će tako opština rešavanjem tog problema smanjiti količinu komunalnog otpada koji je odlagan na nesanitarnim deponijama.

Ekološki benefiti su višestruki i oni se odnose na zaštitu životne sredine, a samim tim i na zdravlje stanovništva, kao i na ispunjavanje nadolazećih obaveza ka Evropskoj uniji, zatim očuvanje prirodnih resursa i energije, znatno manje zagađenje vode i vazduha pri dobijanju proizvoda iz sekundarnih sirovina u odnosu na primarnu sirovinu i duži vek eksploatacije sanitarnih deponija, rekao je Božić.

Opština Žabalj je, u koordinaciji sa JKP „Čistoća Žabalj“, napravila plan koji će biti deo pomenutog projekta, a koji se ogleda u rekultivaciji dve nesanitarne deponije na području opštine, a podrazumeva i pravljenje jedne transferne deponije u kojoj će se selektovati otpad, a zatim nositi na regionalnu deponiju.

 

Izvor: https://www.formatzabalj.rs/