DruštvoNaslovna

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banata-Pančevo organizovalo predavanja za đake

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara južnog Banata-Pančevo održalo je predavanja pod nazivom “Invaliditet je deo ljudske raznovrsnosti” za učenike Gimnazije “Uroš Predić”, 10. maja i OŠ “Bratstvo jedinstvo”, 4. juna.

Predavanja su organizovana u okviru projekta, u kojem Udruženje ima ulogu partnera, „Achieving human rights for social inclusion and equal opportunities to regain dignity of persons with disabilities„ („Ostvarivanje ljudskih prava za socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti da se povrati dostojanstvo osoba sa invaliditetom”) Organizacije “Siguran život “ iz Opova, finansiranom od strane EU – European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).

Edukacije mladih su samo jedan od načina za stvaranje društva koje bi u potpunosti brinulo o poštovanju ljudskih prava tako da omogući svim građanima slobodu, slobodu kretanja, pravo na lečenje, slobodu govora, pravo na rad, rodnu ravnopravnost, zabranu diskriminacije, pravo na obrazovanje, pravo na zaštitu materinstva i detinjstva, pravo na dostojanstveni život pa i osobama sa invaliditetom kao ravnopravnim građanima zemlje.
Edukacije su realizovane za sada u dve škole u Pančevu u vidu radionice sa kratkim teorijskim delom, edukativnim filmom koji skreće pažnju na značaj rampi i dostupnosti prvenstveno ustanova invalidima i razgovorom sa osobom sa invaliditetom sa ciljem da se kod dece razvije senzibilitet za osobe sa invaliditetom i da bolje shvate pojam ljudskih prava i (ne)diskriminacije.

Ideja da se zaposleni i učenici uključe više u aktivnosti vezane za ovu temu dočekana je sa entuzijazmom. U razgovoru sa aktiviskinjom “Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Južnog Banata” Ines Gece – savetnik psihoterapeut zanimanje, mlade je najviše zanimalo kako se odvija svakodnevni život osobe sa invaliditetom u Pančevu, koje poteškoće je imala u životu i kako ih je prevazilazila, da li joj je sadašnja profesija pomaže danas u tome, kako su joj prošli gimnazijiski dani, studiranje u Novom Sadu, kao i kako se danas snalazi u ulozi roditelja jednog Luke. Mladima je poslata poruka da nikada ne odustaju od svojih snova ma koliko u nekom trenutku delovalo da ih je nemoguće dostići.

Sa željom da i druge škole u našem gradu ovu temu uvrste u rad sa mladima, nadamo se da ćemo malim koracima u budućnosti uraditi krupnije stvari u našoj zajednici vezano za položaj osoba sa invaliditetom zajedničkim delovanjem svih odraslih građana i uz pomoć energije koja nam dolazi u obliku mladih ljudi, navodi se u saopštenju za medije.

 

 

Za svako društvo je korisno da ima visok stepen poštovanja ljudskih prava i da svi odrasli građani znaju koja su kao i da prepoznaju njihovo kršenje, odnosno narušavanje. Mladi, kao budući učesnici u društvenom životu, takođe, na vreme treba da se upoznaju sa istima i razviju senzibilitet posebno prema grupacijama čija su prava ugrožena.

Projekat „Ostvarivanje ljudskih prava za socijalnu inkluziju i jednake mogućnosti da se povrati dostojanstvo osoba sa invaliditetom” realizuje se u 4 grada i opštine u Vojvodini – banatskom okrugu (Pančevu, Opovu, Vršcu i Zrenjaninu) u 2019. godini sa ciljem poboljšanja društvenog ambijenta za bolje razumevanje i poštovanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom, unapređenja ostvarivanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom i predstavnika organizacija civilnog društva u pogledu njihovih građanskih, socijalnih, kulturnih i političkih prava u Banatu i da podstakne atmosferu tolerancije i poštovanja ljudskih prava za osobe sa invaliditetom među mladima i građanima u ciljanim opštinama.