DruštvoNaslovna

U toku naučno-edukativni kampa za talentovane đake u Idvoru

U Idvoru je 12. jula počeo „9. naučno-edukativni kamp Mihajlo Idvorski Pupin, Idvor 2019“ na kojem učestvuje 17 učenika, 2 mentora i koordinator kampa.
Kamp je po pozivu i besplatan je za učesnike i trajaće do 20. jula.

Mentori su Slobodan Tršek, profesor programiranja u Mašinskoj školi u Pančevu i predavač u RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva; Milan Surla, diplomirani fizičar, senior softver inženjer u Teleskin d.o.o. i predavač i član Programskog saveta u RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva. Koordinator kampa je dr Dragoljub Cucić, rukovodilac RCT „Mihajlo Pupin” iz Pančeva. Tema kampa je „Kompjuterske simulacije u fizici korišćenjem alata EJS”.

Detalj s otvaranja kampa

Cilj rada u kampu je da se napravi sinteza kompjuterske nauke i fizike i da se učenici nauče da sami prave simulacije fizičkih pojava. Učenici će savladati osnove programskog jezika Java, kao i alat EJS, koji je namenjen za lako kreiranje simulacija u fizici.

EJS – Easy Java Simulation je modeling alat koji služi za lako kreiranje fizičkih i matematičkih modela koji se zatim mogu vizuelno predstaviti i kroz simulacije dočarati fizičke pojave. Za programiranje simulacija u alatu EJS se koristi programski jezik Java, koji će se učiti kroz jednostavne primere u fizici. Koristeći stečeno znanje Java programskog jezika i modelovanje u alatu EJS praviće se interesantne simulacije fizičkih pojava. EJS je jedan deo velikog projekta „Open Source Physics“, sa kojim će se upoznati polaznici kampa.

Gostujući predavači u kampu biće prof. dr Milorad Kuraica, Fizički fakultet BU sa temom „Dodela Nobelove nagrade iz fizike za 2018. godinu: Ultra kratki laserski impulsi i laserska pinceta“, zatim prof. dr Jovan Mirić, Filozofski fakultet BU, odeljenje za psihologiju s temom „Moral i moralno mišljenje” i mr Predrag Đukić, potpredsednik MENSA-e Srbije s temom „Zanimanja budućnosti”. Za učesnike kampa biće organizovana i ekskurzija u Institut za fiziku u Zemunu.