DruštvoNaslovna

Jovan Repac, predsednik opštine Plandište: radimo odgovorno, zato ne izostaju rezultati

Za upravljanje javnim finansijama, Opština Plandište je, u konkurenciji 140 gradova i opština, zauzela osmo mesto. U ovoj lokalnoj samoupravi saznajemo da je saradnja s Vladom Srbije i Pokrajinskom vladom izuzetna.

Kao jedan od primera navode da je Vlada Srbije prihvatila stav lokalne samouprave da u Opštini Plandište moraju ostati tri osnovne škole, a o tome smo između ostalog razgovarali s predsednikom Opštine Plandište, Jovanom Repcem.

Otkako ste Vi postali predsednik Opštine koliko se Plandište promenilo? U čemu se ogleda ta promena?

Kompletno rukovodstvo, moji najbliži saradnici u Opštini, čine mlađi, visoko obrazovani ljudi. U ovom mandatu veliki broj zaposlenih stiče diplomu sedmog stepena i master diplome, što smatram izuzetnim kvalitetom koji se ogleda u efikasnoj upravi koja je spremna na novine, tako da Opštinska uprava Plandište u većem broju slučajeva, posebno kada je elektronska uprava u pitanju, prihvata novine kao što su bezgotovinsko plaćanje poreza i doprinosa na šalterima Uslužnog centra i drugo, jednako kao i mnogo veće gradske i opštinske uprave, na šta smo mi, kao rukovodstvo opštine izuzetno ponosni.

Šta Vam do sada bilo najteže? Kako ste se s tim izborili?

Za mene kao predsednika opštine bolno pitanje je broj zaposlenih, a za građane opštine Plandište broj nezaposlenih. Privatizacija nekadašnjih poznatih firmi nije uspešno sprovedena. Ja verujem da ima leka, jer svi predviđeni planovi za dolazak investitora uspešno se realizuju. Uz pomoć podsticajnih mera Vlade Republike Srbije i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine na dobrom smo putu za otvaranje novih radnih mesta. Inače, rad sa ljudima nikada nije lak. Posebno kada je prijem i razgovor sa građanima u pitanju. U drugom delu dana, poslednjeg dana u nedelji, primamo građane. Posebno se pripremamo za te razgovore jer oni nimalo nisu laki i uglavnom se odnose na traženje pomoći, bilo da je u pitanju bolest ili teško socijalno stanje. U rešavanju njihovih problema nemoguće je da se i sami ne saživimo sa tim. Do sada nismo imali niti jedan slučaj da smo bez objašnjenja odbili da saslušamo naše građane ili da ne pomognemo na bilo koji način.

Čime ste najviše zadovoljni u dosadašnjem mandatu? Šta mislite da je važno uraditi da bi stanje bilo još bolje?

Za mene kao predsednika opštine, veliko zadovoljstvo predstavlja ispunjavanje najtežeg zadatka, a to je briga o svim građanima opštine Plandište.
Mladima se pruža materijalna pomoć, tako što se srednjoškolcima obezbeđuje regresirana mesečna karta u proseku 50% od cene karte, studenti primaju novčanu pomoć 10 meseci, a najbolji studenti i nosioci Vukove diplome budu nagrađeni novčanim nagradama, sa ciljem podsticanja za postizanje boljih rezultata i razvijanje takmičarskog duha, dok učenici osnovnih škola besplatno dobijaju užinu. Napomenuo bih i da su za svaku godinu obezbeđena sredstva i adekvatni uslovi za vaspitno – obrazovni rad sa decom u predškolskim ustanovama. U opštini Plandište, više od deset godina uspešno radi Kancelarija za mlade, koja je za ovo vreme realizovala, što samostalno što u partnerstvu sa Crvenim krstom Plandište, dvadesetak projekata. Upravo je uspešno završen projekat koji je, prvi put, finansirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Reč je o projektu „Glas mladih“.
U želji da se pomogne starim i nemoćnim ljudima, bolesnima i osobama sa invaliditetom, kao i onima koji nisu stambeno zbrinuti, uložena su dodatna ulaganja i na osnovu sprovedenih projekata i sredstava iz budžeta Opštine Plandište obezbeđena sredstva za zadovoljavanje svih životnih potreba onima kojima je pomoć potrebna. Tako su korist imali i radno sposobni, jer su na osnovu ugovora angažovane geronto domaćice i haus majstori. Kupljene su prazne kuće sa okućnicom, a benefit su imali izbegla lica, prodavci i zajednica koja pokazuje da brine o svojim građanima. Mogu sa ponosom reći da su iz budžeta Opštine Plandište dodeljena sredstava u cilju očuvanja, unapređenja i zaštite nacionalnih, etničkih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika svih nacionalnih manjina u opštini Plandište, kao i u cilju ostvarivanja njihovih prava.
Istakao bih da novčana sredstva koja su dodeljena sportskim klubovima sa teritorije opštine Plandište, sportisti kojih ima oko 600 registrovanih, opravdavaju svaki dinar, jer postižu zavidne rezultate na takmičenjima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a to je ono što me takođe čini zadovoljnim.

Za upravljanje javnim finansijama, Opština Plandište je, u konkurenciji 140 gradova i opština, zauzela osmo mesto. Značajan uspeh, zar ne?

Kruna marljivog i dobrog rada svih u Opštini i Opštinskoj upravi je priznanje za uspešno upravljanje javnim finansijama, koje dolazi od Državne revizorske institucije. Opština Plandište je bila rangirana na visoko, 8. mesto, u konkurenciji od više od 140 opština i gradova, na šta smo, takođe jako ponosni. Ovih dana je na adresu opštine Plandšte stiglo Rešenje da se daje saglasnost na Odluku o Mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Plandište, gde je Skupština opštine Plandište, a pre toga i samo Opštinsko veće, donelo odluku da Rukovodstvo opštine ostaje pri stavu da sve tri osnovne škole sa teritorije opštine treba da ostanu i nastave sa radom, iz razloga što je Opština Plandište pogranično mesto, zato što ima 22 nacije i, zato što ima pet jezika u službenoj upotrebi. Ovo takođe smatramo velikim priznanjem za naš rad do sada. Od Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad Opština je dobila i Zahvalnicu za ostvarenu saradnju na poslovima planiranja odbrane. Sva ova prizanja su rezultat marljivog i savesnog rada svih nas.

Kako ste zadovoljni saradnjom sa Pokrajinskom vladom i Vladom Republike Srbije?

Opština Plandište ima izuzetno dobru i veliku pomoć od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, koja je finansirala renoviranje Osnovne škole u Plandištu, u vrednosti od 88 miliona dinara, rekonstrukciju Doma zdravlja u Plandištu, u vrednosti radova od oko 50 milona dinara, rekonstrukciju Doma za duševno obolela lica u Starom Lecu, u iznosu od 70,5 miliona dinara. Opština Plandište je imala i pomoć od Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine, tako što je finansirala radove na adaptaciji Doma kulture u Miletićevu, u vrednosti od više od 10,8 miliona dinara i radove na adaptaciji svlačionice za fudbalere u Velikoj Gredi, u vredosti od više od 7 miliona dinara. Pokrajinska vlada pomaže sufinasiranje prevoza za srednjoškolce.
U toku je realizacija donacije koja je dobijena od Pokrajine za rekonstrukciju vodovodne mreže u Plandištu. Saradnja je izuzetna i mi zahvaljujemo Vladi Republike Srbije i Pokrajinskoj vladi na dosadašnjoj pomoći.

Tekst i foto: S. Batalo/Start 013