DruštvoNaslovna

Pančevo: Predavanja za građane o reciklaži 15. i 16. avgusta

Dva predavanja za građane o reciklaži biće održana u četvrtak, 15. avgusta u 18 sati i u petak, 16. avgusta u 11 sati u Maloj sali na prvom spratu Gradske uprave Pančevo.

Predavanja će trajati oko sat vremena i deo su projekta „Novi život starih stvari uz trotočkaš mali“, čiji nosilac je udruženje Cermes u saradnji sa udruženjem Na pola puta, podržan na Konkursu za sufinansiranje projekata – manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine Sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Pančeva.

Projekat „Novi život starih stvari uz trotočkaš mali“ je usmeren na ponovnu upotrebu predmeta od materijala koji se mogu na kraju svog upotrebnog veka reciklirati, uz promovisanje održivog transporta koji ne zagađuje životnu sredinu i podržava zdrav stil života, kao i u oblasti zaštite životne sredine angažovanje građana svih starosnih kategorija i naročito osoba sa invaliditetom, kroz partnerstvo dva udruženja i edukaciju zainteresovane javnosti o ekološkim aktivnostima.

Ciljevi projekta su podizanje nivoa svesti građana o potrebi očuvanja i zaštite životne sredine i prirodnih resursa pretvaranjem staklene i metalne ambalaže i otpadnog drveta i kartona u predmete kreativnog dizajna i sa upotrebnom vrednošću, uz promociju istih na triciklu na nožni pogon sa montažnom zatvorenom tezgom, pri obeležavanju važnih datuma u gradu Pančevu, odnosno na gradskim dešavanjima i manifestacijama od strane dva udruženja.

U okviru projekta biće organizovana izrada upotrebnih predmeta od sekundarnih sirovina iz otpada, naručivanje i izrada trotočkaša – tricikla na nožni pogon sa montažnom tezgom (sandukom koji je zatvorena mini-tezga sa policom, postavljena u ram na prednjem delu tricikla i na taj način lako je i bezbedno mobilna). Zatim će biti organizovan program ekološke edukacije uz informativne flajere, u cilju upoznavanja javnosti o projektu kroz dva predavanja u prostorijama Gradske uprave u saradnji između nosioca projekta i partnerskog udruženja, kao i promocija projekta u medijima i na najmanje jednoj gradskoj manifestaciji.

Predstavnici udruženja su, upotrebom sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada, aktivno uključeni u proces uspostavljanja savremenog sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u domaćinstvu. Nabavkom trotočkaša sa pogonom na pedale i montažne zatvorene tezge stvorena je mogućnost da mlade osobe sa invaliditetom i članovi dva udruženja građana prisustvuju svim dešavanjima u gradu promovišući svoj eko – rad i ponovnu upotrebu odbačenih predmeta, bez dodatnih troškova za taksi prevoz i bez zagađivanja vazduha od izduvne emisije gasova od goriva.