DruštvoNaslovna

Pančevo: lokalna samouprava refundirala troškove građana za gasne priključke

Grad Pančevo je Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Pančeva za 2019. godinu predvideo sredstva za sufinansiranje u visini od 5.500.000 dinara, kao podsticaj korišćenja gasa za grejanje domaćinstava u cilju smanjenja zagađujućih materija koje se emituju u vazduh i poboljšanja kvaliteta vazduha na teritoriji grada Pančeva.

U Javnom pozivu pozvani su građani MZ Gornji Grad, Strelište, Stari Tamiš, Vojlovica, Topola, dela Mise i dela teritorije MZ Centar, u kojima je izgrađena i u upotrebi ulična gasna infrastruktura, čiji je vlasnik mreže i distributer JP “Srbijagas” koji su zainteresovani za priključenje na gasnu mrežu i potrošnju gasa kao energenta da podnesu prijavu Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Uslov za podnošenje zahteva bio je potpisan Ugovor o priključenju objekta korisnika sistema na distributivnu mrežu sa JP “Srbijagas” u toku 2019. godine i uplaćena sredstva JP “Srbijagas” za kupovinu tipskog gasnog priključka.

Ispunjenost uslova utvrđivala je Komisija za dodelu podsticajnih sredstava za priključenje domaćinstava na gas kao energent, obrazovana rešenjem Gradonačelnika grada Pančeva.

Završeno je refundiranje sredstava zainteresovanim građanima od strane grada Pančeva za 2019. godinu i obrađeno je 97 podnetih zahteva čime su utrošena sva sredstva namenjena za ovu svrhu.