InformacijeNaslovna

Pančevo: Bez plaćanja vrtića do kraja vanrednog stanja

Štab za vanredne situacije u Pančevu doneo je odluku da roditelji čija deca idu u vrtiće Predškolske ustanove „Dečja radost“ budu oslobođeni plaćanja režijskih troškova do kraja vanrednog stanja.

Ova mera važi i za decu koja idu u privatni vrtić kojem grad daje subvenciju.

PU „Dečja radost“ ima 20 objekata u kojima boravi 2.700 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. U 9 osnovnih škola u svim naseljenim mestima ima 735 dece. Takođe u svim naseljenim mestima, pri školama, postoji predškolski program koji pohađa oko 430 dece. U Jabuci, Glogonju, Kačarevu, Starčevu i Omoljici ima i vrtića za decu od 3 do 5,5 godina za oko 300 dece.

Pančevo ima dva privatna vrtića koja su zvanično registrovana. U jednom od njih, „Kefalici“, grad subvencioniše iz budžeta grada boravak za 40 dece.

Ostali privatni vrtići nisu u nadležnosti grada, a eventualno oslobađanje plaćanja je vezano za ugovor između roditelja i tih vrtića.