DruštvoNaslovna

Poreska uprava: otkrivena lica koja prihoduju u inostranstvu a ne plaćaju porez

Poreska uprava Srbije saopštila je da je utvrdila da poreski obveznici, fizička lica koja u inostranstvu ostvaruju prihod pružanjem usluga razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, grafičkog dizajna, zatim jutjuberi, influenseri ne plaćaju porez i druge doprinose.

U saopštenju Poreska uprava je navela da je na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva i poređenjem tih podataka sa podnetim poreskim prijavama ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovala ta fizička lica.

Kako se navodi, ti prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga. Najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika. Takođe usluge promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga.

Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama. Na primer, jutjuberi, influenseri. Zatim internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana (stan na dan).

Poreska uprava pozvala je sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave da pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Oni bi trebalo samoinicijativno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze. Tako bi ta fizička lica izbegla prekršajnu odgovornost.