DruštvoNaslovna

Sprovedeno je poribljavanje vodotoka Ponjavica na dve lokacije

Iako se do nedavno smatralo da je voda u Parku prirode „Ponjavica“ zagađena, merenja su potvrdila da je ona zadovoljavajućeg kvaliteta i znatno čistija u odnosu na prethodne godine. Danas je na dve lokacije izvršeno poribljavanje Ponjavice sa 100 kilograma šarana.

Ženja Marinković iz JKP „Zelenilo“ iz Pančeva koje upravlja Parkom prirode „Ponjavica“ kaže da je današnji dan iskorišćen za poribljavanje vodotoka Ponjavica.

To smo izvršili na dve lokacije od dobavljača koji je registrovan za ovu vrstu delatnosti iz Sremske Kamenice. Doneli su 100 kilograma dvogodišnjeg šarana. Ta količina je podeljena na dva dela i pušteno je ravnomerno u Omoljici i u Banatskom Brestovcu, kaže Ženja Marinković.

Odsek za biologiju Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada istraživanjem je utvrdio da u vodotoku Ponjavice živi deset vrsta riba. JKP „Zelenilo“ je, kao upravljač, izradilo desetogodišnji plan upravljanja ribarskim područjem.

Prema Programu upravljanja ribolovnim područjem imamo određenu količinu različitih vrsta riba kojima poribljavamo Ponjavicu. Ove godine smo poribljavali samo šaranom, iako je bilo u planu da se postavljaju i smuđeva gnezda. Međutim, zbog vanredne situacije koja je vladala tokom proleća nismo bili u mogućnosti to da sprovedemo. Naredne godine planiramo svakako i to. Plan je da postavimo smuđeva gnezda u većoj količini kako bismo nadomestili propust ove godine, objasnila je Ženja Marinković.

Ona kaže i da je u narednom periodu planirano da se Ponjavica i dalje razvija i unapređuje.

Svrha poribljavanja jeste uspostavljanje ravnoteže između riba koje su biljojedi i grabljivica. Želimo i da vratimo nazad one vrste koje su autohtone u ovom vodotoku i da njihov broj bude veći u odnosu na alohtone, odnosno na introdukovane vrste riba, rekla je Ženja Marinković.

Poribljavanje, pošumljavanje i čišćenje samo su neke od aktivnosti kojim JKP „Zelenilo“ pokušava da održi i poboljša ovo prirodno bogatstvo Južnog Banata. Nedavno je završeno i čišćenje korita Ponjavice.