DruštvoNaslovna

Odbornici Skupštine grada usvojili rebalans budžeta Pančeva

Odbornici su na današnjoj sednici Skupštine grada Pančeva usvojili rebalans budžeta za ovu godinu. Dragana Kuprešanin, zamenica gradonačelnika obrazlažući Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu istakla je da je analizom budžeta konstatovano da je neophodno umanjiti deo budžeta koji se odnosi na rashodovnu stranu za iznos od 329 miliona i 44 hiljade dinara.

Nakon izvršenih korekcija prihoda i primanja u skladu sa ostvarenjem od januara do oktobra 2020. godine, kao i rashoda i izdataka u istom tom periodu, ukupna primanja i prihodi budžeta po rebalansu planirani su u iznosu od pet milijardi i 776 miliona 888 hiljada i 331 dinar, rekla je Kuprešanin.

Ona je podsetila i na činjenicu da je pandemija virusa kovid 19 imala znatni uticaj na ostvarenje prihoda i primanja budžeta Grada Pančeva.

Svi znamo da je Vlada Republike Srbije usvojila set mera koji se odnose na ublažavanje posledica ovoga virusa i ono što je posledica toga jeste da u budžetu Grada Pančeva imamo pad ostvarenih prihoda pre svega kod poreza na zarade. Privredni subjekti ovim merama imali su mogućnost da odloženo plate porez na zarade odnosno da porez za april, maj i jun 2020. godine plate odloženo počev od januara 2021. godine. Taj novac će se svakako vratiti Gradu naredne godine. Ovo je bila teška godina u kojoj smo morali da pokažemo da smo i dalje tu za našu privredu. Međutim, bez obzira na sve ove okolnosti moram da naglasim da smo uspeli da obezbedimo normalno funkcionisanje grada. Obezbeđena su srestva za funkcionisanje svih škola i vrtića, za funkcionisanje komunalnog sektora. Redovno se isplaćuju subvencije i sva druga davanja i nastavljene su investicije, pre svega u putnu infrastrukturu. Kao što smo svi svedoci, pandemija je i dalje u toku tako da ćemo mi pri planiranju budžeta za 2021. godinu biti obazrivi, rekla je Dragana Kuprešanin.

 

 

Odbornici su između ostalog usvojili i predlog odluke o izradi Plana razvoja grada Pančeva 2021-2027, Odluku o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Hipodrom u Pančevu, Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za rasplet vodova kod PRP 220 kV TE-TO Pančevo na teritoriji grada Pančeva, Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uređenju saobraćaja na teritoriji grada Pančeva i Izmenu plana i programa nekoliko pančevačkih javnih preduzeća. Od kadrovskih rešenja usvojeni su predlozi za imenovanje vršilaca dužnosti direktora više seoskih Domova kulture i nekoliko seoskih javno-komunalnih preduzeća.