DruštvoNaslovna

Poslednja sednica opovačke Skupštine u 2020. godini

Na poslednjoj, 6. sednici Skupštine opštine Opovo u 2020. godini potvrđen je odbornički mandat Mirjani Lazin sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Zanimljivo je da je ovo 25. kandidat sa ove izborne liste koji je dobio odbornički mandat i svakako predstavlja apsolutni rekord u dosadašnjem višepartijskom sistemu i izborima u Opštini Opovo.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javnog privatnog partnerstva – za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji Opštine Opovo.

Stručni tim je izradio predlog projekta čiji su ciljevi ušteda u troškovima električne energije, odnosno umanjenja sredstava iz budžeta lokalne samouprave namenjenih za finansiranje potrošnje javne rasvete, smanjenje rizika od pogoršanja finansijskih indikatora lokalne samouprave i da se ona kreditno ne zaduži, popravljanje kvaliteta osvetljenja i u isporuci svetlosne opreme u skladu sa važećim standardima, duži eksploatacioni vek opreme i sistema javnog osvetljenja, korišćenjem štedljivih, modernih i ekonomičnih izvora svetlosne energije, alokacija rizika, odnosno prenošenje rizika sa javnog na privatni sektor.

Projekat se odnosi na zamenu 1267 svetiljki i investiciju finansira privatni partner, Opština Opovo se kreditno ne zadužuje, već iz ostvarene uštede plaća nadoknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru u periodu o0d 15 godina. Usluga koju privatni partner treba da ponudi obuhvatiće pripremu i izradu projektne dokumentacije, nabavku, transport i montažu opreme, upravljanje izvođenjem radova na zameni postojećih svetiljki za štedljive LED svetiljke, odlaganje stare opreme na mesto koje odredi javni partner, finansiranje i održavanje projekta i sistema javnog osvetljenja za vreme trajanja ugovora sa ciljem smanjenja budžetskih troškova i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju javnih usluga.

Odbornici su usvojili Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama po kojem se određuju uslovi, način, oblasti, kriterijumi i postupak dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama iz budžeta Opštine Opovo.

Takođe, usvojena su rešenja o davanju saglasnosti na Program JP „Mladost“ Opovo i Plan i program Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2021. godinu.

 

 

Parlamentu se obratio i predsednik opštine Miloš Markov koji je odbornicima čestitao na dosadašnjem radu i poželeo kvalitetan rad i puno uspeha u 2021. godini.

Izvor: Glas Opova