DruštvoNaslovna

Pančevo primer dobre prakse uvođenja i realizacije dualnog obrazovanja

U Gradskoj upravi u Pančevu održan je sastanak Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i predstavnicima 11 srednjih škola s teritorije lokalnih samouprava Pančevo, Kovin, Bela Crkva, Alibunar i Vršac.

Tema sastanka je aktuelni upis učenika za predstojeću školsku 2021/22 godinu, kako bi se unapredio plan upisa za dualne obrazovne profile u skladu sa potrebama privrede. Organizator sastanka je Ministarstvo prosvete u saradnji s Gradom Pančevom. Na početku sastanka prisutne je pozdravio gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

Pre početka sastanka, medijima su se obratili gradonačelnik Pančeva, prof.dr Gabrijela Grujić, pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvete i nauke i Nenad Dojčinović, direktor Mašinske škole “Pančevo”. Mašinska škola Pančevo je jedna od prvih u Srbiji u kojoj se školuju đaci po dualnom modelu, a u njoj će uskoro biti otvoren i Regionalni trening centar za razvoj dualnog obrazovanja.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović pozdravio je prisutne ističući da je Pančevo od usvajanja zakona o dualnom obrazovanju i uspostavljanja ovog obrazovnog sistema u našoj državi, prepoznali kao vrlo bitnu stvar.

U saradnji sa našim srednjim školama smo kao lokalna samouprava pionir u ovom poslu. Mašinska škola je 2017. godine u sistemu dualnog obrazovanja tada bila sa jednim obrazovnim profilom, da bi danas u školskoj 2021. godini imali tri obrazovna profila koja pohađaju nastavu po sistemu dualnog obrazovanja. To je nekih 148 učenika koji nastavu pohađaju po dualnom sistemu. To je činjenica na koju smo kao grad ponosni, jer grad u ovom postupku uspostavljanja dualnog obrazovanja jeste spona između privrede i obrazovanja. Grad Pančevo će biti partner i Ministarstvu i privredi na pravljenju što boljeg poslovnog ambijenta, jer to je nešto što mi kao grad dugujemo našoj deci da sutra ostavimo, da budućnost bude onakva kakva treba da bude, rekao je gradonačelnik Stevanović.

 

 

Prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno obrazovanje i vaspitanje zahvalila se gradonačelniku Pančeva na dobrodošlici naglašavajući da ima zadovoljstvo što može da razgovara sa direktorima srednjih škola i dodajući da Pančevo ponovo postaje snažan industrijski centar.

Ono što moramo da osvestimo u stvari, ono što već četiri godine paralelno radimo, to je uvođenje jedne platforme koja otvara vrata svih tih kompanija. Kompanije kada biraju određeni region, kao što biraju Srbiju, kao što su odabrali Pančevo za partnera, svakako su prevashodno razmišljali o kvalitetnim kadrovima. Dualni model obrazovanja snažno napreduje upravo zbog toga što su sve kompanije otvorile svoja vrata, što su mladim ljudima zapravo omogućile da kroz proces učenja kroz rad steknu i one veštine koje u drugom ambijentu, kao što je obrazovni sistem ne bi mogli da steknu. Mladi kroz ovaj model realizacije nastave učestvuju u jednoj inovativnoj i inspirativnoj sredini kompanija i na neki način vuku taj privredni razvoj, što znači da svi mladi ljudi koji će se u narednom periodu ili koji se već obrazuju po dualnom modelu, da će oni predstavljati izazov za sve kompanije, kako domaće, tako inostrane kompanije koje će poslovati u ovom čitavom regionu, a prevashodno Pančevu, zapravo biti oni mladi ljudi koji će činiti privredu ovog grada održivom, ali i inovativnom, rekla je Grujić.

Ona je dodala da se Ministarstvo prosvete potrudilo da od ove godine usvoji i standarde za akreditaciju za visoko obrazovanje, što je novi izazov za ministarstvo i sve inženjere, zato što će po prvi put moći u Republici Srbiji u skladu sa zakonom da se školuju i na fakultetima, da sve kompanije računaju ne samo na kadar iz srednjeg stručnog obrazovanja, već i na kadar inženjera koji su takođe važni.

Ono što je značajno za ovaj grad jeste podrška Vlade Republike Srbije da ćemo u narednoj godini i narednom periodu osnovati trening centar pri sistemu obrazovanja, pri Mašinskoj školi koja je zaista bila aktivan partner od samog uvođenja dualnog obrazovanja sa tri aktuelna profila: tehničar mehatronike, operater mašinske obrade, bravar zavarivač i naravno da će se truditi da u narednom periodu imaju što više profila u skladu sa potrebama razvoja ovog grada, rekla je Gabrijela Grujić.

 

 

Nenad Dojčinović, direktor Mašinske škole „Pančevo“, je rekao da u ovoj školi nastavljaju intenzivan rad po pitanju unapređenja dualnog obrazovanja.

Trening centar koji je, da kažemo, dogovoren prilikom posete premijerke Brnabić 15. decembra 2019. godine će značiti dosta ne samo Mašinskoj školi, nego kompletnim privrednim subjektima u našem gradu i Južnom Banatu, mogu da dodam i Beogradu i Smederevu. Na taj način mi ćemo školovati kvalitetan kadar, ali ćemo otvoriti mogućnost i prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije naših sugrađana i ostalih koji imaju potrebu da se dodatno edukuju i na taj način omoguće sebi adekvatan posao. Mi smo jedni od pionira u dualnom obrazovanju, intenzivno radimo i povećavamo broj kompanija koje su zainteresovane da uđu u proces dualnog obrazovanja. Mi smo za školsku 2021/22. godinu planom upisa za narednu godinu predvideli 19 kompanija i četiri odeljenja po dualnom modelu. Znači povećava se broj odeljenja u odnosu na prethodnu školsku godinu. Vodimo intenzivne razgovore i sa malim srednjim preduzećima. Tokom cele godine imamo i saradnju i preko Privredne komore Pančevo i Privredne komore Srbije. Pored tri obrazovna profila po dualu u Mašinskoj školi, vraćamo mehaničara motornog vozila po dualu, rekao je Nenad Dojčinović.

 

 

Dualno obrazovanje je model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju, odnosno izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. Pored ključnih znanja koja usvajaju u školi, deca i kroz „učenje kroz rad“ u okviru dualnog modela obrazovanja stiču važne kompetencije koje ih pripremaju za budućnost i lični razvoj, a samim tim i obavljanje željenog posla. Na taj način, uz obrazovane kadrove privreda u našem okrugu ostvaruje benefit jer dobija već formiranog mladog čoveka koji je upoznat sa radnim procesima. Dualno obrazovanje, kao model realizacije procesa učenja na dva mesta, važan je uslov za dostizanje kvaliteta kako u pogledu sticanja znanja, tako i veština. Lokalna samouprava ima važnu ulogu kada je reč o dualnom modelu obrazovanja jer ona predstavlja sponu obrazovanja sa privredom. Jedinice lokalne samouprave su najbolje upoznate sa potrebama privrede svog okruga, a u skladu sa razvojnim planovima. Iz tog razloga, prepoznata je važna uoga predstavnika lokalne samouprave u kreiranju plana upisa u srednje škole, zajedno sa ministarstvom nadležnim za obrazovanje, Privrednom komorom Srbije i direktorima škola.