DruštvoNaslovna

Božić i Sofić: Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za korišćenje sredstava iz domaćih i evropskih fondova

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić boravili su danas u radnoj poseti Kuli, gde je na sastanku sa predsednikom Opštine Damjanom Miljanićem bilo reči o mapiranju stanja i potencijala lokalnih samouprava u AP Vojvodini, u cilju sagledavanja mogućnosti za korišćenje sredstva iz domaćih i fondova Evropske unije.

U radu sastanka je učestvovao i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić je rekao da pored redovnih kreditnih linija koje su namenjeni poljoprivrednim proizvođačima, srednjim školama, udruženjima građana, deo sredstava Sekretarijat opredeljuje i prema lokalnim samoupravama. On je ukazao da u funkciji daljeg razvoja naše pokrajine, lokalne samouprave treba da budu aktivni partneri i podsetio na ulaganja resornog sekretarijata u ovu opštinu, u prethodne četiri i po godine.

Jedan deo sredstava bio je namenjen održavanju i izgradnji atarskih puteva, dok je drugi bio opredeljen za ulaganje u vodne objekte u javnoj svojini i objekte fekalne kanalizacije. Opština Kula je u prethodnom periodu realizovala nekoliko projekata. Sekretarijat za poljoprivredu finansijski je podržao, pre svega, vodne objekte i objekte fekalne kanalizacije u javnoj svojini u iznosu od preko 10 miliona dinara. Sredstva koja su opredeljena za odvodnjavanje, iznosila su više od 50 miliona dinara, dok je za uređenje za atarskih puteva, u proteklom periodu, izdvojeno preko 30 miliona dinara, podsetio je Božić.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić je rekao da je ovaj sastanak pružio uvid u to koliko ljudi u jedinici lokalne samouprave zna da radi javne nabavke domaćeg zakonodavstva, koliko je pisalo projekte kako domaće tako i inostrane, te koliko je realizovanih projekata i mogućnost da se dobije konačan pregled za svih 45 jedinica lokalnih samouprava.

Želim da naglasim da je Pokrajinska vlada na jednoj od prethodnih sednica donela Odluku o pokretanju sedmogodišnjeg plana razvoja AP Vojvodine 2021-2027, a da je Pokrajinski sekretarijat raspisao konkurs za dodelu sredstava za izradu plana razvoja za jedinice lokalnih samouprava, tako da se nadam da ćemo planove i Pokrajine i lokalnih samouprava imati usvojene do 1. januara 2022. godine, rekao je Sofić.

 

 

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić je istakao da je ovaj Fond pre nešto manje od dva meseca započeo posete gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine sa idejom za razgovor o mogućnostima, koje stoje na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave na pragu novog višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije za period do 2027. godine.

U narednom periodu očekuje nas mapiranje stanja i potencijala u svih 45 opština sa idejom da klasterizujemo opštine i jasno formulišemo lokalne i regionalne prioritete.Krajem godine krećemo u pripremu dokumentacije za pozive koji će u većem i značajnim obimu krenuti od 2022. godine, rekao je Simurdić.

On je istakao da treba raditi na jačanju kapaciteta, a to su ljudi. S tim u vezi Fond će nastaviti sa obukama koje su uspešno sprovodili za zaposlene u administraciji na lokalu, kako bi mogli da sagledaju potencijale koje im stoje na raspolaganju.

Predsednik Opštine Kula, Damjan Miljanić istakao je značaj ovog sastanka, čiji je cilj sagledavanje potencijala opštine Kula za konkurisanje u domaćim i evropskim fondovima.

Ovo je nastavak dobre saradnje. I ranije su bili različiti projekti realizovani. Sada je prilika da pređemo sve te otvorene teme i pripremimo se za narednu godinu i nove projekte, istakao je Miljanić.

On je dodao da je glavni adut za privlačenje investicija opštine Kula i dalje industrijska zona i dalji radovi na njenom unapređenju, projekat Velikog bačkog kanala, projekti vezani za navodnjavanje, te drugi manji projekti.