KulturaNaslovna

Uskoro rekonstrukcija velike sale Doma kulture u Banatskom Novom Selu

Rebalansom budžeta Grada Pančeva za 2021. godinu opredeljena su sredstva za rekonstrukciju velike sale Doma kulture “3. oktobar” u Banatskom Novom Selu.

Bojan Boljanac, v.d. direktora Doma kulture u Banatskom Novom Selu kaže da je opšti cilj projekta rekontrukcije sale je obogaćivanje kulturnog života stanovnika u Banatskom Novom Selu, kroz unapređen kvalitet srpske i rumunske kulturne ponude.

Jedina ustanova kulture u Banatskom Novom Selu imaće podignute tehničke kapacitete za odvijanje programa i biće spremna za širu regionalnu saradnju. Unapređenje će se postići ne samo u infrastrukturnom smislu, već i u programskom, interkulturalnom i edukativnom, s obzirom da će Dom kulture postati potpuno multi-funkcionalna sredina, dostupna osobama sa invaliditetom i osetljivim društvenim grupama, sa svim tehničkim sadržajima neophodnim za kulturnu podršku razvoju kreativnosti mladih i učešće u stvaranju i korišćenju kulturnih srpskih i rumunskih sadržaja, objasnio je Boljanac.

Rekonstruisanoj velikoj sali Doma kulture omogućiće se nova multi-funkcionalnost u smislu održavanja i pratećih programa: edukativnih, informativnih, naučno-istraživačkih i sličnih programa koji će unaprediti saradnju Doma sa mnogobrojnim pojedincima, omladinskim, kulturnim, i međunarodnim udruženjima građana, zatim gradskim kulturnim, omladinskim, socijalnim i zdravstvenim institucijama, kao i seoskim ustanovama kulture, kao prostor za ostvarivanje programa koje sprovode pomenute formalne i neformalne grupe, ustanove i pojedinci u saradnji sa Domom kulture.

Vizija razvoja kulture Banatskog Novog Sela kreirana je uz učešće kulturnih radnika i stručnjaka, umetnika kao i novoseljanske publike. Banatsko Novo Selo neguje materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu naroda Srba i Rumuna. Kroz aktivnosti folklornih grupa Doma kulture zajedno sa srpskim ansamblima iz dijaspore i Rumunije, imamo u planu niz koncerata na godišnjem nivou, što do sada nismo bili u mogućnosti. Rekonstrukcijom velike sale stvaraju se uslovi ne samo za umrežavanje Doma kulture, Kulturnog centra Pančeva i umetnika u ovom delu Banata već i za realizaciju i implementaciju sadržaja i podizanje kvaliteta usluga, kaže Bojan Boljanac.

To znači da će se dobiti odvojeni prostori za programe veće i manje posećenosti. Moći će da se odvijaju paralelni programi u maloj sali i velikoj sali Doma kulture, programi edukacije i interkulturalnih dijaloga mogu uključivati veće grupe polaznika, a otvara se i mogućnost za učešće osoba sa invaliditetom i pripadnika marginalizovanih grupa.

U smislu održivosti projekta, dugoročno gledano, rekonstrukcijom sale unapređuju se uslovi za odvijanje postojećih i novih manifestacija i aktivnosti: ponovno aktiviranje pozorišne grupe na srpskom i rumunskom jeziku, školske predstave, mogućnost organizovanja festivala, koncerti folklornog stvaralaštva, komercijalni programi i drugi razni nastupi. Takođe, obnovljeni prostor otvara vrata za razvoj novih aktivnosti, obrazovnih i edukativnih, izložbenih i radioničarskih programa, kaže Bojan Boljanac.

Rekonstrukcija je počela u oktobru 2007. godine. Radovi su napredovali godinu dana i od tada je gotovo sve stalo. U 2008. godini samo je uređen binski deo (delimično) nakon čega su u nedostatku sredstava svi radovi obustavljeni. Ove godine Grad Pančevo odvojio je neophodna sredstva da se kompletna rekonstrukcija završi u kratkom vremenskom roku.