DruštvoNaslovna

Kovačici sredstva od Pokrajine za izradu plana razvoja opštine

Predsednik opštine Kovačica, Jaroslav Hrubik, potpisao je u petak, 16. aprila, ugovor kojim su obezbeđena sredstva za sufinansiranje izrade plana razvoja opštine Kovačica.

Deo sredstava obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Projektom je planirana izrada plana razvoja, a realizacija projekta se mora završiti do 31. decembra ove godine.

Predviđeni plan razvoja mora da sadrži analizu postojećeg stanja, viziju, prioritetne ciljeve razvoja, pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva razvoja i način sprovođenja Plana razvoja.

Jaroslav Hrubik, predsednik opštine Kovačica, rekao je da će ovim projektom opština Kovačica imati jasno defnisan cilj u pogledu razvojnih potencijala i prema tome prioritetna ulaganja usmeriti na razvojne ciljeve.

Za realizaciju projekta od strane Sekretarijata obezbeđeno je 642.000 dinara.

Pokrajinski sekretar Aleksandar Sofić ovom prilikom je rekao da je važno naglasiti da su planovi razvoja hijerarhijski najviši dokumenti razvojnog planiranja koji na lokalnom nivou sadrže dugoročne planske projekcije za period od najmanje sedam godina.

 

 

U naredni petak će biti potpisan još jedan važan ugovor za Kovačicu čime će biti još bliže realizacija izgradnje nove Galerije naivne umetnosti. Naime, u zgradi Pokrajinske vlade sa predsednikom Igorom Mirovićem biće potpisan ugovor o sufinansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije za novu Galeriju naivne umetnosti.