KulturaNajaveNaslovna

49. Ex teatar festu u Pančevu od 4. do 6. juna

Dom omladine Pančevo ove godine organizuje 49. Ex teatar fest, pod sloganom PLAY TIME. Festival će se održati od 4. do 6. juna, na nekoliko lokacija u Pančevu.

Program:

Reč selektora:

PLAY TIME kao naslov i temu ovogodišnjeg, 49. festivala, moguće je tumačiti na različite načine. Može se razumeti u značenju „vreme za igru“, koje nastupa nakon perioda ograničenja uslovljenih pandemijom. A može se protumačiti i kao „igra s vremenom“, analogno filozofiji „igre s vukovima“. Ili kao igra koju nova generacija, u skladu sa preokupacijama i poetikama svog vremena, stvara po motivima dela klasičnih autora, kao na primer „Play Shakespeare“.
Za koje god tumačenje da se odlučimo, svako od njih možemo pronaći u predstavama na festivalskom repertoaru. Predstave i performansi, kao što su „Žene iz Troje“, „Leto kada sam naučila da letim“, „Telo pamti“ i „Panov grad“, kao i program „Play Muzej“ koji dekonstruiše i razigrava kulturno nasleđe, uspostavljaju kopču između istorijskog i kulturnog sećanja i savremenog trenutka kome je to sećanje neophodno kao usmerenje za donošenje ispravnih odluka.
Neke druge predstave, poput „2100:Skaske o Aski“, „Play Šopalović“ i „Živi su, nije smešno“ nastale su kao nova i autentična dramska i scenska dela inspirisana likovima i motivima iz već klasične domaće literature – Andrićeve proze i dramskog opusa Ljubomira Simovića i Branislava Nušića. Radionice savremenog cirkusa prilika su da naučimo ili usavršimo tehnike igre. Završna predstava „Šuma na kraju vremena“ upućuje na veze između ljudske prirode, osećanja, ideologija i akcija, i prirodnog sveta koji nam daje život, a koji nije imun niti ravnodušan u odnosu na ljudsko postupanje.
Ono čime se selekcija ove godine rukovodila jeste iskorak u razmišljanju umetnika i njihova osetljivost za osećanje da kao ljudska rasa stojimo na raskršću između dva vremena – dosadašnjeg, koje odlikuje često arogantan odnos prema planeti i drugim ljudima, i budućeg, u kom naše rezonovanje i postupanje mogu biti odgovorniji, etičniji, iskreniji, tolerantniji i solidarniji. Festivalski program apeluje da se „Corona Time“ ne odbaci u zaborav, da se klimatske promene više ne ignorišu, da se zaustavi samoživo ponašanje prema prirodnom i društvenom okruženju, već da se jedni prema drugima i prema planeti odnosimo empatično i s poštovanjem. Festival PLAY TIME nudimo kao priliku da, kao pojedinci i kao zajednica, razmišljamo i razgovaramo o budućnosti.
Autor po čijem delu se igramo jest Vreme – autor koji piše u svim materijalima, uključujući i nas – ljude. Naše vreme na Zemlji je kratko, ali onim što činimo ostavljamo generacijama nakon nas nasleđe za dugo, dugo vreme.
dr Sunčica Milosavljević