DruštvoNaslovna

Nastavljena su arheološka istraživanja na prostoru ostataka tvrđave grada Kovina

Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, u saradnji sa Turističkom organizacijom Opštine Kovin, 18. oktobra počeće arheološka iskopavanja i istraživanja na prostoru Ostataka tvrđave grada Kovina.

Radovi će trajati 24 radna dana i nastavak su prošlogodišnje kampanje. U periodu od 10. septembra do 15. oktobra 2020. godine je istražen deo prostora kule i tom prilikom su otkriveni deo zida i masivni temelji kule, koji nisu u potpunosti istraženi.

Arheološki je istraženo 90m2 i raščišćena je površina oko južnog zida i iznad 2 kontrafora sa južne strane kule površine 70m2. U toku radova konstatovan je deo očuvanog zida od opeke, širine 1,70 m koji se pružao od zapadnog kontrafora, u pravcu severoistoka, na temelju od masivnog lomljenog kamena, vezanog krečnim malterom.

Očuvani deo temelja se stepenasto spušta ka unutrašnjosti kule. Za gradnju je korišćeno više različitih vrsta kamena, u najvećoj meri gnajsa, i malo granita i peščara.

Prilikom iskopavanja nađena je velika količina pokretnog arheološkog materijala, najviše keramike i životinjskih kostiju. Keramički materijal pripada uglavnom periodu od 17. do 19. veka, kao nešto malo materijala iz perioda praistorije – bronzano doba.

Arheološka iskopavanja i istraživanja finansiraju se iz budžeta Opštine Kovin.