DruštvoNaslovna

Treći rebalans budžeta Opova: Konsolidovano komunalno preduzeće i zdravstvena ustanova, novi projekti u realizaciji

Treći rebalans ovogodišnjeg opštinskog budžeta, koji je sada projektovan na 846.405.096 dinara, usvojen je juče, na 12. sednici Skupštine opštine Opovo.

Prihodi budžeta su su povećani za 49.059.000 dinara, prvenstveno na osnovu projekcije naplate prihoda po osnovu poreza na zarade i prihode od poreza na imovinu.

Prihodi po osnovu transfera povećani su za 9.459.014 dinara, dok su planirana primanja od zaduživanja umanjena za 3.450.000 dinara.

Tekuća budžetska rezerva uvećana je za 3.500.000 dinara i iznosi 11.023.000 dinara. Stalna budžetska rezerva ostaje nepromenjena i iznosi 500.000 dinara.

Kada su u pitanju projekti, planirana su dodatna sredstva za projekat izgradnje vodovodne mreže (geodetski radovi), zatim za završetak komasacije u Barandi, za održavanje saobraćajne infrastrukture, za izgradnju zelene pijace u Opovu, za održavanje grobalja i opremanje kapele u Sakulama, za projekte u oblasti sporta i rekreacije, obrazložio je predsednik opštine Opovo Miloš Markov.

Govoreći o projektima u oblasti sporta i rekreacije, precizirao je da misli na mini pič u Sefkerinu, teretanu na otvorenom u Barandi, igralište za decu u Opovu i na radove na sportsko – rekreativnom centru u Opovu.

Iz namenskih transfera obezbeđena su sredstva u iznosu od 6.000.000 dinara za opremanje vrtića u Sefkerinu, za sprovođenje omladinske politike i zapošljavanje mladih ukupno 1.717.000 dinara, vodovod u ulici 2. oktobra 5.257.000 dinara, projekat solarnog osvetljenja 1.000.000 dinara, za izradu plana razvoja Opštine 1.000.000 dinara, za projekat komasacije 1.814.820 dinara, za uređenje atarskih puteva 2.457.912 dinara, za projekat dogradnje fiskulturne sale 1.500.000 dinara, za organizovanje manifestacije „Miholjski dani sela“ 500.000 dinara, kao i sredstva koja su odobrena Opštinskoj narodnoj biblioteci od strane pokrajinskih organa u iznosu od 360.000 dinara, rekao je Markov, koji je u svom ekspozeu istakao i uvećanje izvornih prihoda.

Izvor: Glas Opova