Društvo

Pančevo: Mašinskoj školi betonske kante za otpad na poklon

Udruženje građana „U mreži“ iz Beograda tokom 2018. godine realizovalo je projekat Manifestacija „Dani ekologije u Mašinskoj školi u Pančevu“.

Projekat-manifestacija je podrazumevao nabavku betonskih kanti za otpad za dvorište Mašinske škole Pančevo i organizovanje predavanja odnosno radionice o zelenoj ekonomiji i važnosti razvrstavanja otpada i uopšte o upravljanju komunalnim otpadom za učenike Mašinske škole Pančevo.

Osnovni cilj projekta bio je da se upoznaju učenici Mašinske škole i njihovi profesori o važnosti razvrstavanja komunalnog otpada na mestu nastanka, o važnosti očuvanja životne sredine i da ih postavljanjem betonskih kanti u dvorištu škole navedemo na konkretnu akciju – da sav otpad bacaju u kante i vode računa o okruženju u kojem borave dok su u školi, saopšteno je iz Udruženja „U mreži“.

Osnovna ideja projekta bila je da se srednjoj Mašinskoj školi u Pančevu pomogne u nabavci betonskih kanti za otpad koje su trajnije i izdržljivije i motivacija učenika da otpad bacaju u kante, da ih čuvaju i da čuvajući svoje školsko dvorište počnu posredno da čuvaju i životnu sredinu uopšte. U skladu s potrebama Mašinske škole obezbeđeno je osam velikih betonskih kanti, kako bi veliko i razuđeno školsko dvorište ravnomerno bilo pokriveno dovoljnim brojem betonskih kanti za otpad. Kante su početkom novembra isporučene Mašinskoj školi Pančevo, a nalaze se u objektu za izvođenje praktične nastave u Ulici Žarka Zrenjanina, dok ne budu postavljene u školsko dvorište.

U okviru projekta održana je i radionica sa učenicima škole o reciklaži i upravljanju komunalnim otpadom, a zatim su rešavali kratki tekst kao vrstu provere znanja o naučenom.

Projekat je bio sproveden na teritoriji Grada Pančeva u periodu od četiri meseca: od 15. jula do 15. novembra 2018. godine. Ciljna grupa projekta bili su učenici srednje Mašinske škole Pančevo i njihovi profesori.

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku Grada Pančeva na Konkursu za sufinansiranje/finansiranje projekata-manifestacija u oblasti zaštite životne sredine za 2018. godinu.