AktuelnoDruštvoNaslovna

Seminar „Upravljanje projektima u oblasti zaštite životne sredine“

U Pančevu je 8. decembra održan seminar iz oblasti upravljanja projektima u oblasti zaštite životne sredine za predstavnike osnovnih škola s teritorije Pančeva i okolnih naseljenih mesta.

Trideset učitelja, nastavnika i direktora osnovnih škola imali su prilike da se tokom seminara detaljnije upoznaju s procesom osmišljavanja i pisanja projekata, kao i sa određenim temama iz oblasti zaštite životne sredine.

U okviru seminara obrađene su teme kao što su zagađenje, otpad, ekološki otisak, održivi razvoj, energija i energetska efikasnost, upravljanje otpadom, upravljanje projektima iz zaštite životne sredine i učešće javnosti u zaštiti životne sredine.

 

Realizatorke seminara: Jovanka Vićentić, Jovanka Dakić i Ljiljana Janković

 

Realizatorke seminara i radionice su Jovanka Dakić, Jovanka Vićentić i Ljiljana Janković.

Jovanka Dakić kaže da je ideja seminara da se učitelji i nastavnici upoznaju i osposobe za pisanje projekata, s posebnim fokusom na zaštitu životne sredine i lokalnu zajednicu.

Grad Pančevo prema svom budžetskom planu ima predviđene i edukacije predškolske i školske dece i odraslih, a preko edukacije nastavnog osoblja koje će na ovaj način biti osposobljeno da stečeno znanje prenese kolektivu i učenicima. U okviru tog segmenta organizovan je i ovaj seminar, koji će osim za prosvetne radnike iz osnovnih škola, narednog vikenda biti organizovan i za prosvetne radnike iz srednjih škola, objasnila je Dakić.

Ljiljana Janković predstavila je projekat uštede energije u školama

Seminar realizuje Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, a organizuje ga Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Pančeva.

Ovaj seminar je akreditovan i podrazumeva izdavanje sertifikata polaznicima – prosvetnim radnicima – što im obezbeđuje 8 bodova.

– Opšti cilj ovog seminara je osposobljavanje nastavnika za inovativni pristup razvijanju učeničkih projekata iz oblasti zaštite životne sredine. U rešavanju izabranih uočenih problema, upravljanjem projektom povezuju se sadržaji nastavnih predmeta prirodnih nauka sa sadržajima iz oblasti zaštite životne sredine, kaže Jovanka Dakić.

U katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019 Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju ovaj seminar je zaveden pod brojem 820.

Naredne subote, 15. decembra, ovaj seminar biće organizovan i za prosvetne radnike iz srednjih škola s teritorije Grada Pančeva. Ostalo je još malo slobodnih mesta za zainteresovane polaznike, a takođe je predviđeno da na seminaru učestvuje 30 polaznika.